ABF/PS Presentatie advies Commissie werkwijze PS

10-1-2019

De Commissie werkwijze PS heeft op 19 december haar advies aangeboden aan Provinciale Staten. Gisteren heeft de commissie in een briefing het advies toegelicht.

Het advies staat geagendeerd voor de commissie ABF op 16 januari en PS op 30 januari 2019.

Presentatie advies Commissie werkwijze PS