Griffie

Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van de griffie. Dit is een op zichzelf staande organisatie-eenheid, naast de rest van de provinciale organisatie. Deze eenheid bestaat uit een griffier, carrouselgriffiers en de griffieassistent.

Griffier

Peter Wannet is waarnemend griffier. De griffier is benoemd door Provinciale Staten. Hij ondersteunt de Statenleden op diverse wijzen. Bij de tweewekelijkse vergadering van Provinciale Staten zit hij naast de voorzitter (commissaris van de Koning) en zorgt voor een goed verloop van de vergadering. Hij houdt bij welke moties en amendementen worden ingediend en hoe de Staten erover stemmen. Hij adviseert en begeleidt de Statenleden desgevraagd bij de uitoefening van hun rol.

De carousselgriffiers

De carousselgriffiers zijn het secretariaat van de oordeelsvormende en beeldvormende bijeenkomsten op de Statendagen. Zij maken verslagen van de oordeelsvormende bijeenkomsten en staan de voorzitter bij. Ook zorgen zij dat alle stukken bschikbaar zijn in het informatiesysteem van de Statenleden.

De griffieassistent

De griffieassistent zorgt voor de dagelijkse gang van zaken: zij beantwoordt de telefoon, behandelt de post en de mailbox van de griffie. Zij zorgt voor de facilitaire ondersteuning van de Statenleden en is hun eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld declaraties, vragen over voorstellen en notities, en over de provinciale organisatie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de griffie.
Telefoon: 026 359 91 34
E-mail: griffie@gelderland.nl