Nieuwbouw huizen

Gratis cursus 'politiek actief voor de provincie'

Openbaar | door Pro Demos


Woensdag 29 augustus - Woensdag 26 september

Huis der Provincie
Markt 11, Arnhem


Informatie

Volg de cursus Politiek Actief voor de provincie en ontdek hoe besluiten worden genomen en hoe u daar invloed op kunt hebben.

Waar moeten huizen komen en waar laten we ruimte voor natuur? Hoe vaak moet de bus rijden in het buitengebied? Waar komen windmolens? Dat zijn enkele van de onderwerpen waar de provincie over gaat. Hoe worden de beslissingen genomen in de provincie? En hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? Volg de cursus Politiek Actief voor de provincie en ontdek het. Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in het provinciebestuur, bijvoorbeeld als Statenlid.

De cursus start op 29 augustus en vindt plaats in de avonduren (19.30u-22.00u) in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelname is gratis. Aanmelden kan via d.van.espelo@gelderland.nl

Programma

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 (29 augustus 2018): Introductie en kennismaking

  • hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
  • verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2 (5 september 2018): De provincie

  • hoe werkt de provincie?
  • de besluitvorming binnen de provincie
  • beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3 (12 september 2018): De Provinciale Staten

  • taken en rollen van de Provinciale Staten
  • de instrumenten van een Statenlid
  • basiskennis provinciefinanciën
  • speeddaten met Statenleden

Bijeenkomst 4 (19 september): Overtuigend debatteren

Bijeenkomst 5 (26 september, overdag): Statenvergadering bijwonen

Meer informatie

De cursus wordt verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Meer info over de cursus vindt u op de website van ProDemos.