Gorsselse Heide krijgt bestemming natuur

Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide krijgt haar bestemming van natuur terug; verschillende partijen werken hard aan het herstel van dit natte heidegebied. Een deel van het bos maakt plaats voor heide en er komen nieuwe, bredere paden.

Van militair oefenterrein tot natuurmonument

De Gorsselse Heide is een natuurgebied met een bijzonder verhaal. In 1883 koopt het Rijk de Gorsselse Heide aan als militair oefenterrein, nadat het al decennia zo wordt gebruikt. Duizenden militairen komen naar het terrein om te oefenen met paarden, voertuigen en wapens. Dit blijkt een zegen te zijn: Dankzij het militaire gebruik blijft de heide min of meer intact. Veel andere heidegebieden zijn nu in gebruik als landbouwgrond. Rond 2000 vervalt de noodzaak van het oefenterrein, de politieke spanningen in Europa nemen dan af. In 2006 krijgt het gebied een nieuwe eigenaar: Stichting IJssellandschap Zij maken van de Gorsselse Heide een natuurmonument.

Uitgeschreven tekst (PDF 35 kB)

Handen ineenslaan in Marke Gorsselse Heide

Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer van de Heide organiseren. Ze hebben de handen ineen geslagen in de stichting ‘Marke Gorsselse Heide’. Stichting IJssellandschap steunt dit lokale initiatief. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten zij zich in om het gebied natter te maken, de verzuring te verminderen en te zorgen voor een meer geleidelijke overgang tussen bos, heide en vennen. Hierbij geven wij ze financiële hulp. 

Succesvolle samenwerking

Samen met stichting IJsellandschap stelt Marke Gorsselse Heide de beheerregels op. Het motto is lokaal doen, wat lokaal kan. Dat resulteert in een succesvolle samenwerking tussen verschillende organisaties en vrijwilligers uit Gorssel en omstreken.

Eind 2016 zijn alle werkzaamheden afgerond.