Logistiek als Gelderse motor

Voor logistieke bedrijven is Gelderland een aantrekkelijke provincie. Dit komt door goede verbindingen over spoor, weg en water. De gunstige ligging tussen de grote zeehavens en het Europese achterland speelt ook een belangrijke rol.

Met het programma ‘logistiek als Gelderse motor’ benutten we zoveel mogelijk de kansen van deze strategische ligging. We willen het vestigingsklimaat met een ondernemersgerichte aanpak versterken en het goederenvervoer over weg, water en spoor verbeteren. Ook stimuleren we duurzaam en schoon transport door Gelderland.

Versterken van transportcorridors

We werken aan versterking van de internationale transportcorridor Rhine Alpine van Rotterdam naar Genua. Dat doen we op Europees niveau in EGTC-verband (European Grouping of Territorial Cooperation) samen met andere Europese regio’s. Met het Rijk zetten we ons in om de corridor tussen Rotterdam en de Duitse grens te versterken.

Samenwerking met Logistics Valley

Met Logistics Valley verbeteren we het logistieke vestigingsklimaat van de Gelderse corridor. Het gaat om een samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de 3 logistieke regio’s Rivierenland, regio Nijmegen en de Liemers.

Verladers bundelen lading

Met New Ways Gelderland ondersteunen we verladers en logistiek dienstverleners die samen ladingen willen vervoeren op internationale transportcorridors. Het gaat onder andere om vervoer van Gelderland naar landen als Polen, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ook stimuleren wij het vervoer over water.

Subsidie voor schonere vrachtwagens

Er is een subsidieregeling voor slim en schoon transport. Ondernemers die schonere vrachtwagens op Liquified Natural Gas aanschaffen, kunnen subsidie krijgen. De subsidie is €8.000 per truck met een maximum van € 56.000 per aanvrager.

Subsidie voor logistieke, innovatieve projecten

Het logistieke bedrijfsleven kan met subsidie van de provincie innovaties ontwikkelen. De subsidies zijn vooral bedoeld om Gelderland duurzamer, schoner of efficiënter te maken. Heeft u een logistiek innovatieproject voor onze provincie en wilt u meer weten over de beschikbare fondsen voor slim en schoon transport? Bekijk dan de subsidieregeling logistiek en goederenvervoer of de website van Oost NL. Dit is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland die als doel heeft de regionale economie te versterken. 

Bekijk ook