De Gelderse Gezondheidswijzer

Wilt u snel een overzicht van alle gezondheidsaspecten van een buurt of wijk? Gebruik dan de Gelderse Gezondheidswijzer.

Van bodem tot bewegen

De wijzer brengt de gezondheid van de leefomgeving in kaart aan de hand van 11 thema’s, van leefbaarheid en luchtkwaliteit tot bewegen en groen. Het gaat daarbij ook om de mate waarin een omgeving stimuleert tot bewegen, zoals sporten, recreëren, spelen, ontmoeten. Door gezond gedrag te stimuleren kunnen we veel gezondheidswinst boeken.

Voorbeeld van een uitkomst van de Gezondheidswijzer

Direct beschikbare data

Iedereen kan de wijzer gebruiken. Voor elk thema volgt een score op basis van openbare, direct beschikbare data. U kunt knelpunten ontdekken, of eventueel wijken met elkaar vergelijken. Met de resultaten kunt u het gesprek voeren met andere belanghebbenden over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid.

Leefomgeving van levensbelang

Een ongezond milieu heeft, na roken, de grootste bijdrage aan de totale ziektelast in Nederland. De leefomgeving heeft daarnaast invloed op de mate van overgewicht en lichamelijke activiteit. Door rekening te houden met gezondheid kunnen gemeenten onder meer de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk verkleinen, de participatie van chronisch zieken stimuleren en zeer kwetsbare groepen beter beschermen. In de Omgevingswet is vastgelegd dat lagere overheden rekening moeten houden met gezondheid in hun omgevingsbeleid.

Uitgeschreven tekstUitgeschreven tekst (PDF 10 kB)

De Gezondheidswijzer gebruiken

Gemeenten kunnen de Gezondheidswijzer gebruiken, in samenwerking met GGD’en. Ook andere overheden en bewoners- en belangengroepen kunnen dit hulpmiddel gebruiken. U kunt meteen aan de slag via de website van Quickscan Gezonde Leefomgeving

Training voor gemeenten

De Gelderse GGD’en bieden hun gemeenten trainingen aan in het gebruik van de wijzer. Omdat ook gemeenten en burgers buiten Gelderland er baat bij kunnen hebben, heeft de provincie het instrument aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.