Gerhard Bos stelt voor ...

31-5-2017

... om het belang van cultuur veel meer onder de aandacht te brengen. Het is niet voorbehouden aan een kleine selecte groep, maar cultuur is van ons allemaal. De waarde zit in bezinning, ontroering en het aanzetten tot nadenken. De provincie heeft hierin een duidelijke rol. Behalve het stimuleren van cultuuruitingen is dat ook het beschermen van ons erfgoed en het veiligstellen voor de toekomst. Volgens mij beseffen we niet half welke waarde cultuur heeft.

De één vindt dit leuk, de ander dat. Een definitie van cultuur heb ik niet. Het gaat er wat mij betreft ook niet om cultuur strak te definiëren. Als het maar midden in de samenleving gebeurt.

Taal en identiteit

De taal die mensen spreken is niet alleen een uitdrukking van de cultuur, een communicatiemiddel, het vormt een wezenlijk onderdeel van de identiteit van ons mensen. De taal die we spreken, bijvoorbeeld het Nedersaksisch, is onderdeel van onze cultuur, iets om zuinig op te zijn.

Taal, identiteit, maar ook de ruimte waarin wij leven spelen een rol bij de manier waarop we kunnen wonen, werken, (be-)leven en elkaar begrijpen. Naarmate we ons vrijer voelen om ons te uiten en te verkennen en ervaren wat een ander bezig houdt, kunnen we meer ons zelf zijn. Cultuur en erfgoed vormen een belangrijke basis daarvoor.

Erfgoed behouden

Ons erfgoed tekent een bepaalde tijd en het vertelt ons waar we vandaan komen. Van belang is dat een monument een 'bewoner' heeft. De provincie kan samen met de Gelderse gemeenten de eigenaren stimuleren, adviseren en begeleiden en zo de eigenaren helpen om hun monument schitterend te houden.

Talentontwikkeling wezenlijk

Ik wil me persoonlijk inzetten om te zoeken naar mogelijkheden om diverse trajecten waarbinnen met jonge talenten wordt gewerkt, aan elkaar te knopen. Op allerlei plekken in Gelderland is men bezig. Het zichtbaar en traceerbaar maken, het aan elkaar koppelen van netwerken is nog niet vanzelfsprekend. Het vermorsen van talent wil ik voorkomen.

Gerhard Bos is Statenlid voor het CDA
Reageren? glybos.cda@gmail.com

Terug naar nieuwsoverzicht