Gemeenten sterker door samenwerking of fusie

Gemeenten kiezen er soms voor te gaan samenwerken of samen een nieuwe gemeente te worden. Daarvoor kunnen ze ondersteuning krijgen van de provincie. Een voordeel van samenwerking is dat er meer mensen zijn om het werk te doen. Ook kan een grotere gemeente soms beter beslissen over welke voorzieningen waar moeten komen of blijven.

Verschillende vormen van samenwerking

De vormen van samenwerking zijn heel verschillend. Soms werken gemeenten alleen op bepaalde gebieden samen, zoals juridische zaken en automatisering. In een ander geval werken alle ambtenaren voor beide gemeenten. Dan is er sprake van vergaande samenwerking. Als ook de wethouders voor beide gemeenten gaan werken, heet het een fusie en worden 2 gemeenten 1.

Provincie helpt gemeenten bij herindeling

Gemeenten die willen gaan samenwerken met een buurgemeente, kunnen hiervoor advies en ondersteuning krijgen van de provincie. Dat kan gaan over simpele samenwerking, maar ook over een echte herindeling of fusie. In dat laatste geval moet er uiteindelijk ook een wetsvoorstel komen, die de provincie bij de minister aanvraagt.

Gezamenlijk plan gemeenten basis samenwerking

Het begint echter met een gezamenlijk plan, gemaakt door de besturen en gemeenteraden van beide gemeenten. Zulke plannen zijn openbaar en iedereen mag er zijn mening over geven. Beide raden moeten er vervolgens mee instemmen. De provincie heeft adviseurs die gemeenten bij zo’n heel traject begeleiden. Dit duurt altijd een paar jaar, ook al omdat er een wet nodig is die door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.