Weerbare samenleving

We willen de Gelderse samenleving weerbaarder maken tegen invloeden van toenemende ondermijnende criminaliteit. Zoals mensenhandel, (arbeids)uitbuiting en drugs criminaliteit. Dat doen we door het ondersteunen en (mede) mogelijk maken van initiatieven vanuit gemeenten, politie en justitie, zorg en hulpverlening én natuurlijk vanuit de samenleving zelf. Zo willen we kwetsbare groepen én hun omgeving bereiken en voorlichten. Zodat slachtoffers zich durven melden  en daders uit de criminele wereld raken. 

Slachtoffers en (onvrijwillige) daders van illegale drugshandel, uitbuiting en mensenhandel zijn vaak jong en beïnvloedbaar, getraumatiseerd, of -als vluchteling of arbeidsmigrant- de Nederlandse taal niet machtig. Ook armoede vergroot kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit. Dit project is gericht op het bereiken, voorlichten en weerbaarder maken van deze groepen.

Het signaleren en melden van ondermijningsactiviteiten is van doorslaggevend belang. Voor het in kaart brengen van de problematiek, het bieden van hulp aan slachtoffers en het gericht aanpakken van ondermijning. Onbekendheid met meldpunten, het wantrouwen van instanties en schaamte voor de eigen situatie maakt dat betrokkenen, slachtoffers en daders zich niet melden. We willen in gesprek met partners uit de zorg, veiligheid en de samenleving ontdekken waar de kansen liggen voor verbetering en daar werk van maken. 

Doe en denk mee!

Heeft uw gemeente goede ideeën of een project/initiatieven waar u ondersteuning op kan gebruiken? Neem dan contact met ons op!