Pilot branchegerichte aanpak dekmantels

In 2020 is de motie ‘Pilot branchegerichte aanpak dekmantels’ aangenomen in Provinciale Staten. De motie is erop gericht om het witwassen van crimineel geld via dekmantels tegen te gaan. Er branches zijn die vanwege hun aard aantrekkelijk kunnen zijn voor witwaspraktijken. Aanwijzingen hiervoor zijn bijvoorbeeld ‘winkels zonder klanten’ of een hogere concentratie van een bepaalde bedrijfstak dan op basis van economische cijfers te rechtvaardigen is. We verkennen de ‘best practices’ elders in het land waar gebruik wordt gemaakt van een lokale vergunningsplicht voor risico-branches. Samen met gemeenten en onze veiligheidspartners zijn we in gesprek hoe wij deze pilot vorm kunnen geven. Het doel is om onze rol in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit te benutten door met inzet van de pilot het witwassen van crimineel geld via dekmantels in Gelderland tegen te gaan.

Doe en denk mee!

Heeft uw gemeente interesse in de pilot? Neem dan contact met ons op.