Ondermijning in de sport

De Gelderse samenleving wordt in toenemende mate geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Ook de sportsector is vatbaar voor criminele inmenging: van sponsoring van sportverenigingen met vermoedelijk crimineel geld en matchfixing tot drugshandel. Daarom is ondermijning in de sport expliciet als thema is opgenomen in het provinciale Coalitieakkoord 'Samen voor Gelderland' (2019-2023) (PDF 8,6 MB).

De provincie Gelderland heeft onderzoeksbureau DSP-groep de opdracht gegeven om in de periode juli-december 2020 een verkennend onderzoek te doen naar de verschijningsvormen, belanghebbende partijen, signalen en risico’s rondom dit thema. Daartoe zijn interviews gehouden met tal van ketenpartners in de sport- en veiligheidssector, is documentenanalyse uitgevoerd en is een webenquête uitgezet onder sportverenigingen, sporters en professionals. Daarnaast zijn in 4 gemeenten werksessies gehouden om een eerste stap te zetten richting een integrale lokale aanpak om ondermijningsrisico’s tegen te gaan en te voorkomen.

Het verkennend onderzoek is inmiddels afgerond. U leest de bevindingen in het eindrapport 'Ondermijningsrisico's in de Gelderse sport in beeld' (PDF 1,7 MB). We zien verschillende aangrijpingspunten en kansen om met de aanpak van criminele inmenging in de sport aan de slag te gaan. De komende periode gaan we kijken wat we concreet kunnen doen met de resultaten uit het onderzoek.

Doe en denk mee!

Heeft uw gemeente goede ideeën of een project/initiatieven waar u ondersteuning op kan gebruiken? Neem dan contact met ons op.