Gelderse bedrijventerreinen veilig & weerbaar

-

We werken binnen het programma Weerbaarheid met partners aan het veiliger en weerbaarder maken van zo'n 450 bedrijventerreinen in Gelderland. Bedrijventerreinen blijken een aantrekkelijke plek voor criminele activiteiten. Dat gaat ten koste van het vestigingsklimaat en economisch functioneren. De anonimiteit van bedrijventerreinen biedt helaas ook gelegenheid voor illegale activiteiten zoals witwassen, hennepteelt of illegale handel.

De praktijk momenteel is dat bedrijventerreinen onvoldoende uitgerust zijn om tegenwicht te bieden aan (ondermijnende) criminaliteit. We herkennen bedrijventerreinen steeds meer als risicogebied. Dit blijkt onder andere uit de ondermijningsbeelden die het RIEC opstelde. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. We willen we een rol spelen om te voorkomen dat de problematiek ieder boven het hoofd groeit. Doel van het project is dat de Gelderse bedrijventerreinen veilig zijn en weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. Zo creëren we een goed vestigingsklimaat ontstaat voor nu en in de toekomst.

4 projectonderdelen

  1. Het Integrale Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) maakt per gemeente en per bedrijventerrein de kenmerken inzichtelijk die de situatie rond veiligheid/weerbaarheid weergeven. Daarnaast zorgen we dat er per bedrijventerrein gegevens beschikbaar zijn voor informatie-gestuurd onderzoek.
  2. Het ondersteunen en faciliteren van gemeenten om op de bedrijventerreinen Publiek Private Samenwerking te realiseren. Per 1 november 2020 is hiervoor een subsidieregeling voor procesondersteuning en één voor de realisatie van fysieke maatregelen beschikbaar.
  3. Het stimuleren/faciliteren van preventieve controles in de Gelderse gemeenten. Om weerbaarheid en bewustwording te vergroten, is het noodzakelijk als overheid zichtbaar te zijn op de terreinen. Aanwezigheid na lange tijd van afwezigheid heeft een preventieve werking en vergroot inzicht in feitelijke situaties. We willen gemeenten bewegen om regelmatig preventieve controleacties uit te voeren, mogelijk in combinatie met of in navolging van PPS-projecten.
  4. Veiligheid is onderdeel van de integrale aanpak met als doel Toekomstbestendige Bedrijventerreinen in 2050 (programma regionale economie). Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat in Gelderland. Hier bevindt zich 30% van de banen en wordt 40% van het bruto regionaal product verdiend. In de Omgevingsvisie stelden we als doel dat alle werklocaties in 2050 duurzaam zijn ingericht. Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn terreinen waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken op het gebied van economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid, ecologie en veiligheid.

Documenten