Agenda Veilig Buitengebied

Het Gelders buitengebied is prachtig, maar ook kwetsbaar. Het Gelders buitengebied is groot, soms moeilijk bereikbaar en stil. Dit maakt het voor bepaalde mensen aantrekkelijk om activiteiten te ontplooien die het daglicht niet kunnen verdragen. Criminelen zien steeds meer voordelen en mogelijkheden voor het laten plaatsvinden van hun activiteiten in het buitengebied. Dat speelt zich daar grotendeels buiten het gezichtsveld van het openbare leven af. Op het gebied van veiligheid en bij de aanpak van criminaliteit staan steden en dorpen bovendien veelal nog centraal, wat verplaatsing van illegale activiteiten van stedelijk naar landelijk gebied verder kan versterken.

Met het vaststellen van de Agenda Veilig Buitengebied onderkende 71 Gelders partners de kwetsbaarheid van het buitengebied én spraken samen af te werken aan een veilig buitengebied. De Agenda Veilig Buitengebied is een gezamenlijk document van alle partijen betrokken bij het waarborgen van de veiligheid in het buitengebied. Er zijn diverse afspraken en intenties opgenomen die er voor zorgen dat het buitengebied veilig is en blijft. Het principe is samen te vatten in het motto: samen, bewust en weerbaar. 

Dat doen we door:

  • Beter zicht te hebben wat er speelt;
  • Daardoor zijn we ons ervan bewust dat er ongewenste activiteiten plaatsvinden;
  • En werken we meer met elkaar samen waardoor we weerbaar zijn tegen ondermijnende activiteiten in het buitengebied.

Zicht op het buitengebied ‘Buiten in Beeld’

Meer zicht op het buitengebied staat centraal in het project ‘Buiten in beeld’. Hoe krijgen samenwerkende partijen in het buitengebied meer grip op informatie die hun kan helpen met een gestructureerde aanpak? Het RIEC Noord-Oost Gelderland is in de Achterhoek, in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland en Achterhoekse gemeenten, gestart met een pilot. We verwachten dat de resultaten van deze pilot eind van 2020 gereed zijn. Daarna willen we dit verder uitrollen en verspreiden onder alle Gelderse gemeenten.

Vrijkomende agrarische bestemmingen (VAB’s)

Door de leegstaande gebouwen, gunstige en anonieme ligging zien we bijvoorbeeld steeds meer hennepplantages en drugslabs in het Gelders buitengebied. Om meer grip te krijgen is inzicht krijgen in de daadwerkelijke leegstand van groot belang. We brengen door middel van dataonderzoek de VAB’s in Gelderland in beeld. Het onderzoek vloeit voort uit toezegging van gedeputeerde staten in de agenda Veilig Buitengebied. We streven naar het opleveren van een realtime beeld van de vrijstaande agrarische bebouwing in Gelderland als onderdeel van deze dataset. Op dit moment verkennen we de mogelijkheden. We laten ons inspireren door goede voorbeelden uit onze eigen en andere provincies. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat het buitengebied leefbaar en veilig is én blijft!

Stresstest ‘Digitale Business Wargame’

Gelderland heeft in samenwerking de werkvorm van een ‘digitale business wargame’ ontwikkeld. Het uitgangspunt van deze ‘game’ is om de bestaande strategie als gemeente te ‘stress-testen’. En/of inspiratie en nieuwe inzichten op te doen voor nieuwe plannen. Het laat gemeenten even uit de dagelijkse realiteit stappen en op een andere manier kijken naar een plan. Dit geeft inzichten die beter vooraf duidelijk worden dan achteraf. Speel, simuleer en leer in een veilige omgeving met de game. Samen met de organisatie bedenken we de “gameplay”. Ofwel we bepalen wat we precies gaan simuleren en hoe we dat gaan doen. We bespreken de doelstellingen, opbouw van de game en het proces hoe we de deelnemers op een prikkelende manier in beweging brengen. Geïnteresseerde Gelderse gemeenten kunnen contact met ons opnemen voor deelname.

Doe en denk mee!

Heeft uw gemeente goede ideeën of een project/initiatieven waar u ondersteuning op kan gebruiken? Neem dan contact met ons op!