Aanpak vakantieparken: Recreatieobjecten adressen toekennen

De provincie Gelderland heeft veel mooie vakantieparken. Het grootste deel hiervan is vitaal. Dit zijn parken waar mensen uit binnen- en buitenland graag hun vakantie doorbrengen. Een klein deel van de parken is niet vitaal. Op deze parken komt permanente bewoning en illegale activiteiten steeds meer voor. Het gaat meestal om veelzijdige en complexe problematiek. Zo zijn er kwetsbare gezinnen met bijvoorbeeld schulden die geen andere huisvesting kunnen vinden. Maar ook door hun werkgever gehuisveste arbeidsmigranten en criminelen die denken buiten het zicht van de autoriteiten willen blijven.

Om de veiligheid en leefbaarheid op deze parken te verbeteren is het belangrijk te weten wat er zich op de parken afspeelt. We kunnen recreatieobjecten (zoals stacaravans) waarin personen verblijven registreren in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Zo kunnen we informatie aan de objecten koppelen, en zijn personen weer zichtbaar en bereikbaar voor dienstverlening vanuit de overheid. Ook sporen we zo zaken als adres-, belasting- en uitkeringsfraude makkelijker op.

De provincie Gelderland voert het project ‘Recreatieobjecten adressen toekennen’ uit. Het project is erop gericht om gemeenten te informeren over de mogelijkheden om aan recreatieobjecten adressen toe te kennen. En gemeenten hierin praktische te ondersteunen om zo de BAG-medewerkers niet extra te belasten. In het kader van dit project zijn vanaf september 2019 ruim 9.500 recreatieobjecten voorzien van een formele adresaanduiding.

De ondersteuning bestaat uit:

  • Intake per gemeente, om afspraken te maken hoe de kartering van objecten gedaan wordt, conform werkwijze van de betreffende gemeente;
  • Het digitaliseren van de recreatieobjecten binnen de gemeenten conform de eisen van de BAG;
  • Voorstel doen voor de adressering van deze objecten.

Doe mee!

Gelderse gemeenten die gebruik willen maken van het ondersteuningsaanbod kunnen contact met ons opnemen.