Aanpak vakantieparken: Ariadne project

Het Ariadne project is een samenwerkingsproject van het Openbaar Ministerie, politie en provincie Gelderland. Hierbij ondersteunen we alle gemeenten in Gelderland bij het voorkomen en aanpakken van ondermijning op en rondom vakantieparken.

De provincie Gelderland telt ruim 700 vakantieparken. Bijna de helft van alle vakantieparken in Nederland is in Gelderland gelegen. Een deel van deze vakantieparken is niet meer vitaal en worden gebruikt voor andere (illegale) activiteiten. Daardoor is er in toenemende mate sprake van ondermijnende criminaliteit op de vakantieparken. Het projectteam ondersteunt gemeenten bij het in kaart brengen en analyseren van de situatie op de vakantieparken, uitvoeren van vakantieparkcontroles en vervolgtraject. De overheid krijgt (weer) zicht op hetgeen op de vakantieparken afspeelt. Meer informatie vind u op de website van het Ariadne project.

Ariadne2Go App

In samenwerking met het Ariadne project, Gelderse gemeenten en met financiële ondersteuning het ministerie van BZK ontwikkelt de provincie Gelderland een applicatie voor gemeentelijke toezichthouders voor het uitvoeren van controles op vakantieparken. De app ontwikkelen we in eigen beheer. We verwachten dat de app begin 2021 gebruiksklaar is. De app stellen we ter beschikking aan het Ariadne project en alle Gelderse gemeenten die hiermee willen werken.

De app heeft 3 doelstellingen:

  1. Het vergemakkelijken van controles voor toezichthouders;
  2. Het maken van een efficiencyslag in de verwerking van controlegegevens;
  3. Het ondersteunen van toezichthouders bij het herkennen van mogelijke signalen van ondermijning.