Aanpak bedrijventerreinen: Theseus project

Het Theseus project is een samenwerkingsproject van het Openbaar Ministerie, politie, Gelderse Omgevingsdiensten en provincie Gelderland. Hierbij ondersteunen we alle gemeenten in Gelderland bij het voorkomen en aanpakken van ondermijning op bedrijventerreinen.

Goede bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat in Gelderland. Het is daarom van belang dat bedrijventerreinen zodanig zijn ingericht dat bedrijven er goed en veilig kunnen ondernemen, nu en in de toekomst.

Gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van een goed vestigingsklimaat en een gezond ondernemersklimaat. Veelal slagen gemeenten daar goed in, maar uit de ondermijningsbeelden blijkt dat de terreinen veelal ook een ‘witte vlek’ zijn.

Het projectteam Theseus

Het projectteam Theseus ondersteunt gemeenten met het integraal werken bij de aanpak en preventie van ondermijning op bedrijventerreinen. Zij ondersteunen gemeenten actief met het uitvoeren van preventieve controles en het maken van data-analyses. Zo worden gemeenten geholpen bij het vergroten van de weerbaarheid en bewustwording van ondernemers.