Programma Weerbaarheid

Het programma Weerbaarheid werkt sinds 2017 aan het weerbaar maken van Gelderland tegen de invloeden van ondermijnende criminaliteit. Met het programma Weerbaarheid (PDF 2,6 MB) ondersteunen, faciliteren en moedigen we de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gelderland aan. Dit doen we vanuit onze unieke positie als provinciaal middenbestuur.

Aanvullende aanpak

Het programma Weerbaarheid gaat uit van een aanvullende aanpak. Problemen zien we niet alleen als veiligheidsvraagstukken, maar ook als economische, sociale, toeristische of breed maatschappelijke vraagstukken. Zo zetten we breed in op tal van onderwerpen waar veiligheidsvraagstukken onze provinciale taken raken. Hiermee zijn we aanvullend aan de veiligheidsaanpak van onze Gelderse partners. Provinciale Staten nam het programmaplan Weerbaarheid in juli 2020 aan.

Thema's

We werken binnen het programma Weerbaarheid aan 4 thema’s:

  1. Weerbare organisatie: de eigen provinciale weerbaarheid versterken.
  2. Weerbare overheid: de Gelderse ketenpartners ondersteunen, aanmoedigen en faciliteren bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
  3. Weerbare samenleving: maatschappelijke initiatieven tegen ondermijning ondersteunen, faciliteren en onder de aandacht brengen.
  4. Data, inzicht & onderzoek: een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de omvang van ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door  het faciliteren en het uitvoeren van data projecten en onderzoek.