Gemeentelijk toezicht op energiebesparing 2019

Houdt u als gemeente toezicht op de wettelijke verplichting van bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarin staan de bedrijven vermeld die een verplichting hebben om energiebesparing te realiseren.

Voorwaarden

Let op: alleen gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.14 Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2019.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Ondersteuning gemeenten voor toezicht energiebesparing'.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. 

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is besteed. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.