Gelderse circulaire estafette naar Epe

20-12-2018 Estafettestok wordt overhandigd

Het Gelderse circulaire estafettestokje ging 20 december 2018 van Culemborg naar Epe. De gemeente Epe zet zich in om restafval te verminderen en jong en oud bewust te maken van de voordelen van circulair werken. Zij ondersteunt het initiatief om van industrieel afvalwater een bruikbare grondstof te maken. Wethouder Jan Aalbers van Epe en Bert van Vreeswijk van waterschap Vallei en Veluwe namen het estafettestokje in ontvangst bij de rioolwaterzuivering in Epe.

Werken zonder afval

Gemeente Epe zet in op vermindering van het restafval bij huishoudens en op scholen. Ze zet jong en oud aan om werk te maken van afval. Cleantech Development Center stimuleert bedrijven om circulair te werken. Een eerste stap hierin is een overeenkomst, waarin bedrijven, gemeente en middelbaar onderwijs samenwerken om duurzaamheidsmaatregelen te versnellen en te werken zonder afval.

Circulaire waterzuivering

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. Het winnen van duurzame energie en grondstoffen is onlosmakelijk verbonden met de waterhuishouding in de regio. Door rioolwaterzuiveringen om te bouwen tot energie- en grondstoffenfabrieken wint het waterschap op verschillende manieren grondstoffen terug. Zo wordt fosfaat als groene meststof teruggewonnen. Van cellulose uit wc-papier wordt actieve kool gemaakt om medicijnresten uit het rioolwater te verwijderen. In Epe gaat het waterschap op de rioolwaterzuivering de grondstof kaumera uit rioolwater zuiveren om opnieuw te gebruiken.

Gelderse circulaire estafette

Het duurzame estafettestokje is in 2014 door Green Capital Challenge in het leven geroepen. Het estafettestokje is 60 keer overhandigd aan duurzame initiatieven in Nijmegen. Nu Nijmegen in 2018 Green Capital is, wil de provincie het estafettestokje verder Gelderland in brengen om de mooiste circulaire projecten in de spotlights te zetten.

Terug naar nieuwsoverzicht