Gelderse Staten besluiten over OnePlanet, WFC Experience en veiligheid platteland

22-2-2019 Twee vrouwen voeren proef uit

In de laatste vergadering van Statenperiode 2015-2019 besluiten Provinciale Staten over het beschikbaar stellen van €65 miljoen voor OnePlanet en de Gelderse bijdrage in de World Food Center (WFC) Experience. Ook beslissen ze over het verbeteren van de veiligheid in het buitengebied.

Veiligheid platteland

Provinciale Staten (PS) vroegen in een motie aan Gedeputeerde Staten (GS) om met alle betrokken partijen tot een plan van aanpak te komen om de veiligheid en het toezicht in het buitengebied te verbeteren. Dit leidde tot het Samenwerkingsprogramma Toezicht en Handhaving Groen 2019. GS verzoeken PS om in 2019 €1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving, voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma.

Van sportvereniging naar open club

Provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor wie een sportvereniging tot open club of een sportpark tot een vitaal sportpark wil ontwikkelen. Deze regeling is zo succesvol dat GS nu voorstellen aan PS om €0,2 miljoen beschikbaar te stellen uit de reserves van het programma Gelderland sport! 2016-2019.

OnePlanet

GS stellen voor aan PS om OnePlanet €65 miljoen te verlenen. De initiatiefnemers het Vlaamse non-profit onderzoeksinstituut Imec, Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit en Radboud UMC van OnePlanet willen samen met (Gelderse) bedrijven en kennisinstellingen applicaties en systemen ontwikkelen die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaat. In deze vergadering wordt de knoop doorgehakt en nemen PS een besluit over dit voorstel.  

World Food Center Experience

PS besluiten ook over het voorstel van GS om €17 miljoen beschikbaar te stellen voor de World Food Center Experience, onder voorwaarde dat de gemeente Ede €6 miljoen en het Rijk €5 miljoen bijdragen. Ook willen GS de gemeente Ede een garantie verstrekken voor een bedrag van €3,6 miljoen. Dit is voor het dekken van de financiële risico’s verbonden aan een te verstrekken lening voor de aankoop, verbouwing en nieuwbouw van het onroerend goed van de WFC Experience.

Datum, agenda en locatie

Provinciale Staten vergaderen op 27 februari 2019 vanaf 10.00 uur. De vergadering is in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda is beschikbaar via de Stateninformatiepagina.

Vergadering bijwonen

De vergadering live kijken kan via Statenlive, bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Terug naar nieuwsoverzicht