Gelderse Staten akkoord met herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

7-7-2021

Op 6 juli 2021 heeft een ruime meerderheid van de Gelderse Staten  ingestemd met het herindelingsadvies voor Barneveld-Scherpenzeel. Inwoners van Scherpenzeel protesteerden voorafgaand aan de vergadering bij het Huis der Provincie. Zij waren tegen de voorgestelde herindeling van hun gemeente met Barneveld.

Ruime steun voor het herindelingsadvies

Tijdens de behandeling werden er 2 moties ingediend. Een motie van wantrouwen van de PVV en een Motie van 50PLUS, die opriep tot een integriteitsonderzoek. Beiden haalden het niet. Het herindelingsadvies werd aangenomen met 33 stemmen tegen 17. Coalitiepartijen: VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA gingen akkoord, net als oppositiepartijen D66 en SGP. De andere partijen: PVV, FvD, SP, PvdD, 50PLUS en de eenmansfracties Kok, Mout, Roetert en Taheri stemden tegen.

Wetsvoorstel

Het herindelingsadvies is inmiddels naar (demissionair) minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties gestuurd. Voor de herindeling moet de minister het advies overnemen en een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. Komende maanden zal de minister het advies daarom toetsen aan de criteria uit het beleidskader gemeentelijke herindeling en de Wet algemene regels herindeling. arhi .

Een sterk dorp in een sterke gemeente

De provincie is verantwoordelijk voor toezicht op de gemeenten; met name op hun financiën en de kwaliteit van het openbaar bestuur. We zien het in gemeente Scherpenzeel fout gaan als  hier de bestuurskracht niet versterkt wordt. Dat willen we voorkomen door een herindeling met Barneveld. Ons doel is een duurzame en goede dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen in Scherpenzeel. Een sterk dorp in een sterke gemeente is de beste manier om dit te doen.  

Dorpenbeleid

Barneveld wil in samenspraak met Scherpenzeel  haar dorpenbeleid vernieuwen. Daarmee worden de identiteit en zeggenschap van Scherpenzeel  nog beter geborgd. De provincie ondersteunt deze ontwikkelingen van het dorpenbeleid met kennis en geld.

Terug naar nieuwsoverzicht