Gelderse Circulaire Estafettestokje naar gemeente Brummen

9-2-2018 estafettestokje

Vrijdag 9 februari 2018 draagt wethouder Mark Sandmann van gemeente Apeldoorn het stokje van de Gelderse Circulaire Estafette over. Hij geeft hem door aan wethouders Eef van Ooijen en Luuk Tuiten van gemeente Brummen voor de vele circulaire projecten in die gemeente.

Werk maken van afval

Gemeente Brummen maakt werk van afval. Een goed voorbeeld is het project Industriewater Eerbeek. Hierin zuiveren 3 Eerbeekse papierfabrieken hun afvalwater waarbij tegelijk grondstoffen ontstaan. Hierdoor is de Eerbeekse papierproductie nu bijna circulair.

Clean Tech Regio

Apeldoorn kreeg als eerste gemeente het stokje voor hun circulaire aanpak van woonwijk de Parken. Zowel Brummen als Apeldoorn behoren tot de Clean Tech Regio. De regio ondersteunt ondernemers, onderwijs en overheden met investeringen in een circulaire economie. Hierbij is afval de nieuwe grondstof. Afvalreductie, CO2-afname en nieuwe banen zijn hoofddoelen in de regionale Clean Tech samenwerking.

Duurzame Estafette

Stichting Green Capital Challenge riep het duurzame estafettestokje in 2014 in het leven. Met Nijmegen als 2018 European Green Capital, wil de stichting samen met provincie Gelderland het estafettestokje verder Gelderland inbrengen. Zo zetten we circulaire projecten in de spotlights. Dit is 1 van de 5 thema’s van het Green Capital jaar.

Afvalloze Provincie

Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland zijn. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor €700 miljoen extra omzet, 5.000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik. In aansluiting op het Green Capital jaar gaan we het hele jaar door op zoek naar de mooiste Gelderse circulaire initiatieven. Zo willen we anderen inspireren om meer circulair te gaan denken of ondernemen.

Wethouder Eef van Ooijen: ‘Met trots zetten wethouder Tuiten en ik Industriewater Eerbeek in de spotlight. Dit is een prachtig circulair bedrijf in onze gemeente. In meerdere opzichten is de papierindustrie voorloper op het gebied van duurzaamheid, met een hoge prioriteit voor milieu, energiereductie en vermindering en hergebruik van grondstoffen. De branche heeft de ambitie om het energieverbruik per eindproduct sterk te reduceren. Waterzuivering en hergebruik van water en reststoffen vormen binnen deze ambitieuze doelstelling één van de speerpunten.’

Aanmelden voor de Estafette

Het Gelders Circulaire Estafettestokje gaat van gemeente naar gemeente. Gemeenten kunnen een eigen project maar ook initiatieven van anderen aandragen voor ontvangst van het estafettestokje. Aanmelden kan via Green Capital Challenge.

Terug naar nieuwsoverzicht