Gelderse Biodiversiteitsdag voor natuurvrijwilligers

12-11-2021

De duizenden vrijwilligers die in Gelderland actief zijn van onschatbare waarde voor onze natuur. Vrijwilligers onderhouden natuur en landschapselementen zoals hagen en singels. Ook verzamelen ze veel data over hoe het met planten en dieren gaat. Op 12 november 2021 vond de 4e Gelderse Biodiversiteitsdag plaats, met 22 lezingen voor natuurvrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet voor de Gelderse natuur.

Cement van onze samenleving

Gedeputeerde Peter Drenth: “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers voor ons zijn. Ze zijn het cement van onze samenleving. En onderzoek laat zien dat het werk in de natuur ook zin heeft: de achteruitgang van biodiversiteit is tot stilstand gebracht. We zijn er nog niet, want we willen dat het béter gaat met de biodiversiteit. En dat kan dankzij de hulp van de vele enthousiaste natuurvrijwilligers.” Drenth deed zijn oproep tijdens de vierde Gelderse Biodiversiteitsdag op vrijdag 12 november 2021. Met deze dag willen we onze waardering uitspreken voor iedereen die zich inzet voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn als vrijwilliger in landschap en natuur, als waarnemer of als professional bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau. Er was een afwisselend programma met lezingen gericht op de biodiversiteit en het natuurbeheer in Gelderland. In verband met het aanscherpen van de coronamaatregelen was de dag online.

Waardevolle onderzoeksdata

Vanuit de studio van het provinciehuis opende gedeputeerde Peter Drenth de Gelderse Biodiversiteitsdag. Bij hem aan tafel zaten Joline de Weerdt van IVN, Naomi Lambrikx van RAVON en Chris van Swaay van De Vlinderstichting, organisaties voor wie de de natuurvrijwilligers heel erg belangrijk zijn. Ook voor het verzamelen van informatie. Lambrikx noemt als voorbeeld het project poelen.nu. Bij dat project brengen vrijwilligers in kaart hoe het staat met het onderhoud van poelen in de provincie. Dit levert belangrijke informatie op voor anderen die aan zet zijn om de situatie in de poelen te verbeteren. In Apeldoorn blijkt dat bij 40% van de poelen extra onderhoud nodig is. Lambrikx: “Zonder de inspanningen van onze vrijwilligers hadden we dat niet geweten”. Kijk op de website poelen.nu als u ook interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Jonge natuurvrijwilligers

IVN (Instituut voor Natuureducatie), De Vlinderstichting en Ravon geven allemaal aan blij te zijn met hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor de natuur. COVID-19 heeft daar ook bij geholpen: meer mensen gingen de natuur in, hebben zelf ervaren hoe belangrijk en mooi natuur is en willen hun steentje bijdragen. Tegelijkertijd is het wel lastig om jongeren te betrekken. Joline de Weerdt, directeur IVN Oost: “Er zijn minder jonge vrijwilligers. Jongeren vinden het het fijnste om zich kortdurend en vrijblijvend aan ons te verbinden. Ze willen het liefste samen met leeftijdsgenoten activiteiten ondernemen, maar die zijn er dan niet. Terwijl we ook zien dat veel jongeren enorm gemotiveerd zijn, dat zien we ook aan de klimaatmarsen. Onze ervaring is dat je het beste gemotiveerde jongeren de vrijheid kan geven het zelf te organiseren, met leeftijdsgenoten.” IVN doet dit onder andere met Nature Bits, een netwerk van jonge groendoeners. Het betrekken van jongeren is enorm belangrijk, want jong geleerd is oud gedaan.

Een greep uit de lezingen

Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging) nam ons mee naar de controverses rondom roofdieren. Deze bestaan eigenlijk uit drie werkelijkheden: een ecologische waarheid, een juridische en een maatschappelijke, waarbij meningen en feiten vaak door elkaar lopen. Neem bijvoorbeeld de vraag ‘is Nederland te klein voor de wolf?’ De ecologische waarheid hiervan is dat voor de wolf, met 1 roedel en enkele paren, Nederland blijkbaar niet te klein is.

Samen met Sander Turnhout (SoortenNL) doken we het onderwerp van monitoring in. Biodiversiteit wordt nog te vaak afgedaan als het tellen van soorten, genen en habitats. Maar een belangrijke factor die vaak vergeten wordt is de interactie hiertussen. Bij monitoring naar biodiversiteit is dus niet alleen de ‘output’ belangrijk (het aantal soorten), maar ook de ‘outcome’; het effect van dat soortenaantal en de interactie. Turnhout is betrokken bij de monitoring van het Deltaplan Biodiversiteit waar juist ook die ‘outcome’ onderzocht wordt.

Anthonie Stip (De Vlinderstichting) presenteerde het Kleurkeur van De Vlinderstichting voor ecologisch bermbeheer. Bermen zijn belangrijk voor de biodiversiteit, omdat bermen verbindingsaders van ons landschap zijn voor vele soorten. Kritieke bijensoorten foerageren slechts tot 100 meter van hun nest. Zij zijn dus afhankelijk van bloemen in de bermen. Als deze op een ecologische manier beheerd worden, hebben ze een grotere kans op overleving. Volgens het Kleurkeur concept mag hierbij niet geklepeld worden, moet er gefaseerd gemaaid worden en moet 15 tot 30% ongemaaid blijven. Dit geeft de meeste garantie op bermen als ecologische verbindingszones. De 22 lezingen werden de hele dag door goed bekeken. We hopen in 2022 echter de vrijwilligers en professionals weer te mogen verwelkomen op het provinciehuis.

Terug naar nieuwsoverzicht