Gelderlandse ‘Blikopeners’ dagen jongeren uit voor techniek

28-5-2019 Kinderen doen ondezoek

Er is een groeiend tekort aan vakmensen in de techniek en de zorg. Met het project ‘Blikopeners’ laat Stichting Educatiepunt uit Zutphen kinderen in Gelderland al op jonge leeftijd kennis maken met techniek en gezondheidszorg.

Provincie Gelderland steunt projecten die het gat op de arbeidsmarkt proberen te dichten. Voor het project Blikopeners stelt de provincie €200.000 beschikbaar.

Te weinig vakmensen

Het Researchcentrum (ROA) voor Onderwijs en Arbeidsmarkt geeft aan dat het tekort aan vakmensen in zorg en techniek de komende jaren sterk zal toenemen. Vooral de vraag naar elektromonteurs, softwareontwikkelaars, artsen en medisch assistenten neemt toe. 4 op de 5 bedrijven geeft aan moeite te hebben met het vinden van goed opgeleid, technisch personeel.

Vakmensen van morgen

Er zijn nieuwe vakmensen nodig voor de arbeidsmarkt van morgen. Dat begint al op de basisschool. Samen met bedrijven en zorginstellingen voert Educatiepunt 8 pilotprojecten uit waarin kinderen spelenderwijs kennismaken met werken in de techniek en de zorg. De kinderen bezoeken een bedrijf waar ze een prikkelende opdracht uitvoeren die aansluit bij hun eigen belevingswereld, hun leeftijd en hun niveau. Met de resultaten van de pilotprojecten wordt een pakket samengesteld voor het ontwerpen van Blikopenerprojecten. Dit pakket kan door alle scholen in Gelderland gebruikt worden.

Techniek ook voor meisjes

Bijzondere aandacht is er voor techniekonderwijs aan meisjes. Hoewel meisjes steeds vaker kiezen voor een technische richting is dit nog steeds het meest populair bij jongens. Blikopeners wil meer meisjes interesseren voor een technische opleiding door de lessen en opdrachten beter aan te laten sluiten bij de leervoorkeuren van meisjes.

Terug naar nieuwsoverzicht