Gelderland werkt mee aan Topsport die inspireert

11-10-2019  Vertegenwoordigers van ‘Topsport die Inspireert’ van het Nationaal Sportakkoord

Gelderland ondertekende samen met 5 andere provincies, NOC-NSF, de Vereniging Nederlandse gemeenten en minister Bruno Bruins het deelakkoord ‘Topsport die Inspireert’ van het Nationaal Sportakkoord. Doel is om topsport en topsportevenementen nog meer te laten inspireren in Nederland. ‘Veel mensen zullen een bijzondere herinnering hebben aan zo’n moment dat we met zijn allen onze mannen of vrouwen toejuichten. Die momenten verbinden ons als samenleving’. Aldus Gedeputeerde Jan Markink.

Topsport die Inspireert

In het akkoord ‘Topsport die Inspireert’ spreken de ondertekenaars af zich in te zetten om de maatschappelijke impact van topsport en evenementen te vergroten. 

Dat willen ze doen door:

  • meer aandacht voor meer sporten in de media te krijgen
  • sportevenementen goed in te zetten om mensen te inspireren
  • talenten bij sportverenigingen vroeg in beeld te krijgen
  • een programma voor onderzoek en innovatie
  • te zorgen dat onze atleten goed kunnen presteren op het mondiale podium.

Het akkoord is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’ dat vorig jaar de overheden en de sportsector ondertekenden. Markink: ‘Mooi dat we ook dit onderdeel van sportbeleid met zijn allen op gaan pakken. Het sluit ook mooi aan bij wat wij in Gelderland al doen.’

Topsport inspireert Gelderland

Gelderland doet al veel aan topsport en de inspirerende werking daarvan. Bij veel Gelderse sportevenementen worden naast het hoofdevenement vaak ook allerlei andere sportactiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld voor kinderen en mensen met een beperking. Ook gaan toppers uit de sportwereld 120 keer per jaar langs bij Gelderse schoolklassen. Jan Markink: ‘Sportevenementen kunnen mensen enorm inspireren. Daarom willen we ze ook gebruiken om thema’s als duurzaamheid en goede voeding onder de aandacht te brengen.’

Het Gelders model voor talenten

Gelderland ontwikkelde een eigen talentenmodel. Met het Gelders model voor talenten zorgen we dat ieder kind zijn talent in sport vindt. Op deze manier halen kinderen het beste uit zichzelf en worden toptalenten naar boven gehaald.
Topsport Gelderland helpt bijvoorbeeld sportverenigingen om de jeugdopleiding te verbeteren en stimuleert talentenprogramma’s om samen te werken en elkaar te versterken. Op een aantal basisscholen meten ze de aanleg van kinderen en krijgen deze gedifferentieerde sportles. Op die manier dagen deze programma’s ieder kind op zijn of haar niveau uit.
Het Gelders model is al actief op een aantal plekken in Gelderland. Doel is om het de komende jaren verder uit te rollen in de provincie.

Alle provincies werken aan sportbeleid

Gelderland werkt inmiddels al 8 jaar aan een beter sportklimaat in Gelderland. Inmiddels namen alle 12 provincies in Nederland sportbeleid op in hun coalitieakkoord. Markink: ‘Het is de eerste keer dat alle provincies sport willen gaan stimuleren. Ik hoop dat we daardoor nog meer voor elkaar kunnen krijgen in Nederland.’

Terug naar nieuwsoverzicht