Gelderland levert je mooie streken

Eén van de Gelderse streken. Persoon in klimbos

Gelderland levert je mooie streken! Met deze slogan worden de Veluwe, de Achterhoek, Rivierenland en de regio Arnhem Nijmegen recreatief op de kaart gezet.

Vakantieprovincie nummer één

Gelderland is de nummer één binnenlandse vakantieprovincie van Nederland. Hier aan ten grondslag ligt een duurzaam, verbonden en economisch krachtig toeristisch beleid. Wij willen samen met onze partners nadrukkelijk bijdragen aan het behouden en duurzaam ontwikkelen van de positie van Gelderland als attractieve plek voor bezoekers en inwoners.

Spreiding in tijd en ruimte

De campagne Gelderse Streken geeft het al aan: in deze provincie zijn verschillende mooie regio’s te ontdekken. Om Gelderland als toeristisch kwaliteitsproduct in de markt te behouden, geven we extra aandacht aan een gezonde spreiding in tijd en ruimte. Niet alleen om de toerist en recreant met alle mooie streken van Gelderland kennis te laten maken, maar ook in het kader van duurzame gebiedsontwikkeling en leefbaarheid.

Gezamenlijke uitvoering

De drie Regio Bureaus voor Toerisme (Toerisme Bureau Rivierenland, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Achterhoek Toerisme) geven gezamenlijk uitvoering aan de campagne Gelderse Streken. Voor de streekgerichte campagnes wordt vanzelfsprekend samenwerking met het toeristisch en recreatief bedrijfsleven gezocht. Afhankelijk van trends, ontwikkelingen en de actuele situatie rond COVID-19 vindt voortdurend bijsturing van de campagne plaats.