Ertoe doen

2-4-2020 Daisy Vliegenthart-Goedhart

55 Statenleden zetten zich samen in voor Gelderland. Wat vinden zij belangrijk, waar geloven ze in; wat doet ertoe? We vragen het Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA) volgens de 3-trap geloof, hoop en liefde.

Waar geloof je in?

Ik geloof in God. En ik geloof in mensen. Ik geloof ook dat mensen in principe goed zijn. Dat is de manier waarop ik in het leven sta. Natuurlijk weet ik ook dat dat soms niet het geval is en dat niet alle mensen te vertrouwen zijn. Hierdoor ben ik ook wel eens teleurgesteld. Maar ik weiger mijn houding te veranderen. Als je mensen positief en met vertrouwen benadert, reageren ze echt anders dan als je dat vanuit wantrouwen doet. Dat geef ik ook mijn kinderen mee: behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.

Juist in deze tijden zie je dat mensen het goede willen doen. De overheid vraagt ons thuis te blijven en er zijn maar heel weinig mensen die dat niet willen doen. Interessant is wel dat juist de media ons anders wil doen geloven. Want juist de uitzonderingen zien we in het nieuws. De meeste mensen hielden zich in het weekend van 21 maart 2020 goed aan alle richtlijnen van het RIVM. Juist de uitzonderingen worden groots uitgemeten.

Waar hoop je op?

Ik hoop op een mooie toekomst voor mijn kinderen, voor alle kinderen. Dat zij in een wereld kunnen wonen die we beter achterlaten dan hij nu is. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen doen. Zo gaat het in de politiek, maar ook in het leven. In Provinciale Staten hebben we 12 partijen, stuk voor stuk met een andere visie op de toekomst. Toch denk ik dat er iets is wat ons allemaal bindt: dat we Gelderland een stukje mooier willen maken. Daar hebben we elkaar voor nodig.

In deze moeilijke tijden is die hoop nog sterker geworden. Nu we in onze omgeving zien dat mensen erg ziek worden en soms ook overlijden aan het heftige virus. Ook hebben heel veel ondernemers het moeilijk. Nu is het aan de overheid om te handelen. Daarnaast geven alle maatschappelijke initiatieven heel veel hoop. Belangeloos wordt er zo veel gedaan voor mensen die eenzaam zijn, voor kinderen die geen laptop hebben, voor ouderen die hulp nodig hebben.

Wie heb je lief?

Allereerst mijn naasten: mijn man en zoons, maar ook de rest van de familie en vrienden. Maar liefde gaat dieper en omvat veel meer. De liefde voor het leven, mijn omgeving, huisdieren. Ook de politiek en via de politiek de wereld een stukje mooier maken is een liefde. Van huis uit heb ik meegekregen dat als je wilt dat iets anders moet, je daarmee zelf aan de slag moet gaan. Niet afwachten. Dat is mijn drijfveer en doe ik met veel liefde.

En dat wil ik graag aan iedereen meegeven in deze moeilijke tijden. Heb elkaar lief en zorg goed voor elkaar. Alleen samen komen we deze crisis te boven.

Reageren? Stuur een e-mail aan Daisy Vliegenthart-Goedhart.

Terug naar nieuwsoverzicht