Weidse plannen voor Winterswijk

18-3-2020 monument in Winterswijk

Ze schetsen weidse vergezichten voor monumenten in Winterswijk, de studenten van de TU Delft. De studenten werken in Winterswijk vanuit het project KaDEr. KaDEr staat voor Karakteristiek Duurzaam Erfgoed. KaDEr is een samenwerkingsproject tussen provincie Gelderland en de TU Delft. Het project duurt 3 jaar. In die tijd nemen er tientallen studenten van de opleiding Heritage & Architecture aan deel. Zij maken ontwerpen voor monumenten in Gelderland die moeten bijdragen aan duurzaamheid van die monumenten. Duurzaam voor wat betreft energiegebruik en duurzaam in functie. Want wat moet je met een leegstaande kerk of het voormalig gemeentehuis? Plannen genoeg bij de 11 studenten in Winterswijk die deze opdracht doen als afstudeeropdracht.

Bijna de helft van de deelnemende studenten kiest de centraal gelegen Jacobuskerk als onderwerp. Uitgangspunten van hun ontwerpen komen vaak overeen: de kerk als gemeenschapsplaats, plek voor ontmoeting en verbinding. Maar de ontwerpen verschillen enorm. De een kiest voor een open middenschip, een ander voor een indeling in verdiepingen. Wat ze allemaal doen: de beleidsmakers en eigenaren op nieuwe, frisse ideeën brengen. En dat is precies de bedoeling.

Meer jonge mensen

Samantha Elschot maakte een ontwerp voor het voormalig Raadhuis in Winterswijk. Samantha komt zelf uit de regio en kent de kwaliteiten en ‘problemen’: “Het is voor deze regio belangrijk dat er voldoende jonge mensen zijn. We zitten in een krimpregio. Duitsland is letterlijk om de hoek, en er is behoefte aan vakmensen voor de maakindustrie, dus ik wil Winterswijk aantrekkelijk maken voor jonge mensen. Dat doe ik door het Grenslandcollege onder te brengen in het oude Raadhuis.”

School voor de maakindustrie

Het Grenslandcollege is een bestaand initiatief van verschillende organisaties, waaronder de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), hogeschool Saxion en het Graafschap College. Het moet een opleiding worden voor Nederlandse en Duitse studenten, en een mix van mbo en hbo in bijvoorbeeld circulaire landbouw, zorg en techniek, en restauratie. Omdat de maakindustrie goed vertegenwoordigd is in dit deel van Gelderland, kunnen leerlingen makkelijk terecht bij bedrijven voor stages of leerwerkplekken.

Voor heel Winterswijk

In het ontwerp van Samantha is het oude raadhuis omgetoverd tot een echte campus, waar leerlingen kunnen studeren en verblijven , maar waar ook ruimte is voor dorpsactiviteiten en culturele activiteiten. “Ik kon in dit idee mijn creativiteit kwijt, ik was eigenlijk direct ‘verliefd’ op het gebouw. Zo midden in Winterswijk. Met de functie die ik voor ogen heb, kun je ook de buitenruimte zo inrichten dat niet alleen de school maar heel Winterswijk ervan kan genieten. Door bijvoorbeeld een zitkuil in het groen aan te leggen. En al die jonge mensen houden het dorp levendig.”

Leegstaande gebouwen krijgen weer betekenis

Het blijft natuurlijk de vraag of de ontwerpen van de studenten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en of het allemaal financieel haalbaar is. De presentaties geven de beleidsmakers in elk geval een breed zicht op de mogelijkheden voor verduurzaming en nieuwe functies voor monumenten. Daarmee kunnen de nu leegstaande gebouwen weer betekenis krijgen voor de lokale gemeenschap. En dat is precies het doel van het project KaDEr: monumenten duurzaam in stand houden.

Terug naar nieuwsoverzicht