Ertoe doen

16-1-2020 Corrie-Christine van der Woude bij de kerstboom

55 Statenleden zetten zich samen in voor Gelderland. Wat vinden zij belangrijk, waar geloven ze in; wat doet ertoe? We vragen het Corrie-Christine van der Woude (VVD) volgens de 3-trap geloof, hoop en liefde.

Geloof, hoop en liefde hangen voor mij nauw met elkaar samen. Scheiden ervan heeft iets gekunstelds en tegelijk zet het aan tot scherp nadenken over de kern voor mij in deze 3 begrippen.

Waar geloof je in?

Geloof geeft mij vertrouwen en rust. Ik geloof in de kracht en veerkracht van mensen, van de samenleving en van onze natuur. Ik ben mij ervan bewust dat mijn activiteiten, klein en groot, op die kracht van het individu gebaseerd zijn en dat mijn handelen gestoeld is op de katholieke eeuwenoude waarden die ik mee heb gekregen. Geloof is voor mij ook de rooms-katholieke kerk, haar rituelen en rites. Ik ben gedoopt in de Sint Antoniusparochie in Ede, deed daar ook mijn eerste communie, mijn vormsel, trouwde, doopte mijn zoon, begeleidde hem naar zijn Eerste Communie en rouwde daar om mijn dierbaren. De rituelen en rites helpen mij - zeker op die momenten - om rust te vinden om te geloven in de zin van het verder (samen) leven. Rituelen en rites kunnen anderzijds ook beknellend zijn. Ze kunnen mensen in hun keuzevrijheid en in hun handelen beperken zonder dat de zin daarvan helder is. Dat vond ik al jong lastig. Als 9-jarige bracht ik onze pastoor begin jaren ’70 tot wanhoop omdat ik aangaf dat meisjes ook misdienaar wilden zijn. Ik vroeg waarom dat niet mocht. En de hele klas ging hierin mee. Thuis kregen mijn broer en ik dezelfde opvoeding, dezelfde taken, dezelfde verantwoordelijkheden en dezelfde kansen. Waarom dan niet in de kerk? En toch blijf ik bij die kerk en voel mij er thuis. Het kiezen voor het scheiden van kerk en staat is voor mij dan ook vanzelfsprekend. En ik kies voor een partij die uitgaat van de kracht en verantwoordelijkheid van de mens.

Waar hoop je op?

Hoop heeft voor mij te maken met vertrouwen, verwachtingen en toekomst. Hoop zonder actie is voor mij (te) leeg. Daarvoor staat veerkracht en optimisme voor mij te centraal. Er is altijd weer perspectief. Hoop heb ik altijd; voor Europa, Nederland, Gelderland, Ede. En dat is nodig, want onze omgeving kan niet onder de kaasstolp. Nederland groeit, afgelopen jaar weer met ruim 130.000, de samenstelling verandert, de leeftijdsopbouw wijzigt, het klimaat is anders, de natuur verandert. Dat vraagt veel, heel veel van ons openbaar bestuur, van Europa, het Rijk, de provincie, de waterschappen en vooral de gemeenten en onze contacten met de buren zoals andere provincies en Euregio’s. Namens mijn Provinciale Staten ben ik lid van de stuurgroep van de Gelderland academie. Deze biedt lokale en provinciale bestuurders en ambtenaren trainingen en cursussen aan zodat ze kunnen groeien in hun professionaliteit. Dit draagt bij aan een gaaf en krachtig Gelderland.

Wat heb je lief?

Als privépersoon is mijn reactie erg voor de hand liggend: ik houd van mijn familie en vrienden. Ik houd van mijn werk, de politiek en van Gelderland waar ik woon en waar ik mij voor inzet. Voor mijn 50ste verloor ik mijn ouders en schoonouders en ook nog mijn geliefde echtgenoot Jos. De keerzijde van liefhebben, ongewild loslaten, doet pijn en toch ga je verder. Ondanks deze ervaringen met rouw ben ik dankbaar en kan ik genieten van de kleine dingen en soms ook van iets groters. Bijvoorbeeld van een uitgebreide kersttafel met veel familie in huis of wandelen met mijn vrienden in mijn geliefde Karinthië. Ik investeer graag in mensen omdat ik geloof dat we samen veel kunnen realiseren. Als volksvertegenwoordiger en inwoner van Gelderland kan ik niet anders zeggen dan dat ik Gelderland met al haar diversiteit lief heb. Gelderland heeft een scala aan landschappen en identiteiten. Die streken moeten in hun kracht en eigenheid worden versterkt. Dit draagt weer bij aan de bloeiende economie en de leefbaarheid van Gelderland. En mijn liefdes kunnen altijd een beroep op mij doen, daar zet ik mijn energie, kennis en kunde graag voor in!

Reageren? Stuur een e-mail aan Corrie-Christine van der Woude.

Terug naar nieuwsoverzicht