Ertoe doen

5-2-2020 Wouter Witteveen, Groenlinks

55 Statenleden zetten zich samen in voor Gelderland. Wat vinden zij belangrijk, waar geloven ze in; wat doet ertoe? We vragen het Wouter Witteveen (GroenLinks) volgens de 3-trap geloof, hoop en liefde.

Waar geloof je in?

Ik geloof in een sociale en groene toekomst voor Gelderland, Nederland en Europa. In deze toekomst is er meer ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn. In deze toekomst hebben we ook een betere balans gevonden tussen economie en ecologie. Economische groei is niet meer het belangrijkste mantra, maar wel het verantwoord omgaan met de grondstoffen die de aarde te bieden heeft. Ik geloof dat Gelderland een koploper kan zijn in deze transitie door te investeren in natuur, energietransitie en schonere vormen van mobiliteit.

Waar hoop je op?

Als woordvoerder mobiliteit van GroenLinks hoop ik deze bestuursperiode vooral op belangrijke investeringen in duurzaam vervoer. Het openbaar vervoer in onze provincie verdient een impuls zodat het nog meer een volwaardig alternatief wordt voor de auto. Daarnaast zorgen we ervoor dat verschillende vervoersmodaliteiten veel beter dan nu op elkaar aansluiten. Hiermee wordt het voor onze inwoners veel makkelijker om een duurzame keuze te maken. Ik hoop ook op een goede discussie over de verkeersveiligheid op onze provinciale wegen. Maatregelen voor gedragsbe√Įnvloeding en eventueel lagere maximumsnelheden kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Wat heb je lief?

In de eerste plaats heb ik de mensen om me heen lief. Ik denk vooral aan mijn lieve vriendin, familie, vrienden en fractiegenoten. Ik ben heel dankbaar voor hun steun en voor de kansen die ik binnen de politiek en daarbuiten heb gekregen. Ik ben natuurlijk ook heel dankbaar voor de steun die de kiezer mee heeft gegeven. Ik hoop dat ik deze steun en de verwachtingen die dat met zich meebrengt waar kan maken en dat ik mij nog vele jaren op deze of op een andere manier voor het algemeen belang mag inzetten.

Reageren? Stuur een e-mail aan Wouter Witteveen.

Terug naar nieuwsoverzicht