Elsa Rijssenbeek (CDA) stelt voor

25-7-2017

'Vanwege het werk van mijn echtgenoot hebben we, alweer even geleden, op Jamaica en in Peru gewoond. Van dichtbij werden wij geconfronteerd met onrecht en corruptie. Ik werd mij in die tijd pas goed bewust van de waarden van onze democratische rechtsstaat, een rechtvaardig rechtssysteem en gelijke kansen voor iedereen. Deze bewustwording heeft ertoe bijgedragen dat ik politiek actief ben geworden en mij heb aangesloten bij het CDA.

Elsa Rijssenbeek (CDA)

Ondersteunen van burgerinitiatieven

De uitgangspunten van het CDA spreken mij erg aan. Zo zijn wij als partij erg voor het ondersteunen van initiatieven van burgers. In mijn portefeuilles Leefbaarheid en Wonen zien we daar mooie voorbeelden van. Daarom ook heeft het CDA vorig jaar de motie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ingediend, die burgers ondersteunt bij hun initiatief om zelf een woningproject te ontwikkelen. De provincie helpt daar bij met een subsidie en lening voor een haalbaarheidsstudie en procesbegeleiding. 

Regeling voor iedereen

Deze regeling lijkt vooral voor mondige inwoners die wel hun mannetje of vrouwtje staan. Ik ben er erg blij mee dat deze regeling ook geldt voor jongeren, mensen met een zorgvraag, bijvoorbeeld ouderen en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Met hulp van hun belangenvertegenwoordigers kunnen zij ook gebruik maken van de regeling.

Behoefte aan geclusterde woonzorgvoorzieningen

Zeker nu grote zorgvoorzieningen verdwijnen zal er een grotere behoefte ontstaan aan nieuwe geclusterde woonozorgvoorzieningen, waar mensen “op maat” kunnen wonen.

Woningen in fabriek Harreveld

Recent ging ik samen met andere Statenleden  op werkbezoek naar Harreveld, een dorp bij Lichtenvoorde. Hier stond een voormalige ForFarmers fabriek leeg. Het gebouw raakte in verval. Een groep jongeren diende samen een CPO-aanvraag in en op de plek van de fabriek staan nu hun woningen. Geweldig om te zien!

Verschil maken

Kijk, dit is het verschil dat je maakt als Provinciaal Statenlid! Om het verschil te kunnen blijven maken is het relevant te weten of we als provincie daadwerkelijk aansluiten bij de behoefte van onze burgers, op het gebied van wonen, maar ook voor wat betreft wonen met zorg.

Daar wil ik mij voor inzetten! 

Reageren?

e.rijssenbeek@gmail.com

Terug naar nieuwsoverzicht