Gelderland klimaatneutraal

vader met zoon in keuken

Samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten zorgen we ervoor dat we in Gelderland in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken en geen broeikasgassen uitstoten zoals CO2. Zo voorkomen we dat de aarde verder opwarmt. Dit doel bereiken we stap voor stap door de komende 30 jaar meer duurzame energiebronnen te gebruiken, zoals zonne- en windenergie.

Energiebesparing: iedereen doet wat

Iedereen kan wat voor het klimaat doen. Schaft u een nieuwe keuken aan? Kies dan voor elektrisch koken. Bekijk of het de moeite waard is om zonnepanelen of een zonneboiler te installeren. Dit om uw toename in elektriciteitsgebruik meteen te compenseren. En misschien kunt u comfortabeler wonen door uw huis te isoleren. Kijk voor meer informatie over het duurzamer maken van uw woning op de websites van Milieu Centraal en Iedereen doet wat. Of neem voor meer informatie over energiebesparende maatregelen contact op met het Energieloket in uw regio. 

Gelders Klimaatplan

In 2030 stoten we in Gelderland 55% minder CO² uit dan we in 1990 deden. In het Gelders Klimaatplan staat hoe we dat gaan doen. Bijvoorbeeld: verduurzamen van 500.000 huizen in Wijk van de Toekomst, 300.000 elektrische auto’s in 2030, scheepvaart op duurzame brandstof, energiebesparing bij bedrijven, een ommezwaai in de landbouw en meer bomen planten. Maar ook: méér mensen op de fiets, in de trein en bus, minder voedselverspilling. We schreven het Klimaatplan onder andere met het netwerk van het Gelders Energieakkoord en organisaties zoals Urgenda, Draw Down Europe en jongerenorganisaties.  

Duurzame energie in alle regio’s

In Nederland onderzoeken gemeenten, waterschappen en provincies met netbeheerders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in
30 energieregio’s waar en hoe het best duurzame energie op land opgewekt kan worden. Waar en hoeveel ruimte is er voor windmolens en zonnepanelen? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Ook onderzoeken de regio’s welke andere warmtebronnen dan aardgas er zijn om wijken en gebouwen te verwarmen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het gehele RES-traject loopt tot 2030. De RES wordt minimaal elke 2 jaar aangepast aan de huidige situatie en veranderende inzichten. Belangrijk is dat naarmate de plannen concreter worden we hierbij steeds meer inwoners betrekken en dat zij er ook financieel beter van kunnen worden. Kijk voor meer informatie over de RES op de pagina 6 Regionale Energiestrategieën.

Meer informatie

Meer informatie over de RES in uw regio vindt u op de website van de RES Regio's op de kaart - Regionale Energiestrategie.

Antwoorden op vragen over de RES vindt u op de pagina Vraag en antwoord - Regionale Energiestrategie.

Logo iedereen doet wat