Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid

Wilt u de Tweede Wereldoorlog herdenken en de vrijheid vieren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • De uitvoering van een regioprogramma vastgesteld door een regio
 • De organisatie en uitvoering van één van de drie Grote Gelderse evenementen, te weten:
  • o Bridge to Liberation Experience
  • o Jong 75 jaar vrijheid
  • o Bevrijdingsfestival in Wageningen
 • Educatieve activiteiten voor de overdracht van kennis en verhalen over de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.9 Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid

Let op: aanvragen kunnen alleen worden ingediend door de penvoerder van één van de volgende regio’s:

 • Airborne regio, penvoerder gemeente Arnhem
 • regio Achterhoek/Liemers, penvoerder gemeente Doetinchem
 • regio Veluwe, gemeente Arnhem
 • regio Rivierengebied, gemeente Overbetuwe
 • regio Nijmegen, gemeente Nijmegen.

Aanvragen kunnen verder worden ingediend door de:

 • organisator van één van de drie Grote Gelderse Evenementen
 • Stichting Erfgoed Gelderland.

Heeft u een project in het kader van Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid, dan kunt u zich melden bij een van bovenstaande regio’s.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie voor de uitvoering van uw regioprogramma aanvragen  tot en met 8 april 2019. In deze periode is per regio een bedrag beschikbaar gesteld. 
De subsidie voor de Grote Gelderse evenementen en de educatieve activiteiten kunt u aanvragen van 8 januari 2019 tot en met 31 mei 2020. U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal . Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid’.  

U kunt de subsidie voor de tweede ronde voor de uitvoering van uw regioprogramma aanvragen van 2 augustus tot en met 30 september 2019 U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal . Na het inloggenselecteert u onder ‘Mijn verleende subsidies’ uw subsidie van de eerste ronde en kiest u de actie ‘melden’. U komt in een formulier waarin u de aanvullingen voor uw programma kunt doorgeven.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.