Geen rem op vergroening

14-3-2019 Jongen op hoogwerker in kas

Toepassing van intelligente ledverlichting in de glastuinbouw kan veelbelovende effecten hebben op de teelt van gewassen. Middenin het ontwikkelingsgebied NEXTgarden in de agricorridor A15 loopt sinds augustus 2018 een grootschalige proef met subsidie van de Europese Unie en provincie Gelderland.

Zandvoortflowers, het glasteeltbedrijf van de broers Gerichhausen is maar liefst 52.000 vierkante meter groot, waarvan 13.000 vierkante meter is ingeruimd voor de teelt van de snijbloem Freesia. ‘Jaarlijks produceren wij 4,6 miljoen Freesiatakken’, vertelt Rick Gerichhausen. ‘Het probleem is dat wij een sterk wisselend productiepatroon hebben. In de wintermaanden is er of te weinig licht of te veel warmte van onze huidige verlichting.’

Kwantiteit en kwaliteit

De teelt van Freesia’s luistert nauw. Een kastemperatuur van 8 tot 10 graden in de herfst- en wintermaanden is ideaal. ‘Met het vele licht van onze huidige lampen wordt het eigenlijk te warm voor een ideale productie’, vertelt Rick. ‘Onze winterteelt is gemiddeld 30 procent lager dan in de zomer en we krijgen minder bloeibare bloemknoppen. Onze klanten verlangen een gelijkmatigere afzet in kwantiteit en kwaliteit.’

Samenwerken aan innovatie

In februari 2018 kwamen de 3 broers in aanraking met het Europese subsidieprogramma POP3. Dit plattelandsontwikkelingsprogramma helpt bij het verder ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Samen met provincie Gelderland en gemeente Lingewaard werd het project NEXTgarden in the Spotlights opgezet, een consortium waarin overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken aan innovatie.

Internationale race

‘Er woedt een internationale race om te vernieuwen en te verduurzamen’, licht Jan Taks, adviseur Agribusiness bij gemeente Lingewaard, toe. Lingewaard ligt middenin NEXTgarden, een ontwikkelingsgebied van 735 hectare. ‘Samen met netwerkorganisaties zoals Greenport Arnhem-Nijmegen willen we het met innovaties transformeren tot een klimaatneutraal en toekomstbestendig tuinbouwgebied. We ondersteunen waar mogelijk dan ook bestaande en nieuwe bedrijven door samen met hen innovatieprojecten van de grond te tillen.’

Proeftuin

Bijna 4 maanden liepen studenten van de HAS Hogeschool rond in de kas van Zandvoortflowers. Er zijn 2 volledige teeltkappen van 1.800 vierkante meter ingericht als proeftuin. Binnen deze vakken wordt zowel verlicht met reguliere verlichting als met ledlampen. Light4Food leverde de volledige installatie, een investering van een slordige €50.000. Rick: ‘Dankzij subsidie zijn we ondersteund in deze kosten. Het mooie is dat het uiteindelijk resultaten oplevert waar de hele sector profijt van kan hebben.’

Positieve resultaten

Alle data worden gemeten, geanalyseerd en verwerkt door de studenten. Er wordt niet alleen gekeken naar productieomvang, maar ook naar de kwaliteit van de bloem. En ook energiebesparing behoort tot de uiteindelijke kostenbatenanalyse. Op 26 april 2019 worden de resultaten door de HAS Hogeschool gepresenteerd. Jan Taks is positief gestemd. ‘Met gunstige resultaten van dit experiment willen we NEXTgarden en de landelijke Freesiasector promoten en energiebesparing bevorderen.’ Gemeente Lingewaard wil zich dan ook graag inzetten voor toepassing van ledverlichting bij andere bloem- en groenteteelt in NEXTgarden. Rick: ‘We willen allemaal milieuvriendelijker produceren en onze energie efficiënter inzetten. Als er ook nog een hogere productie en een betere kwaliteit gerealiseerd kan worden, is er voor geen enkele ondernemer meer een rem om echt te gaan vergroenen.’

Terug naar nieuwsoverzicht