Gedeputeerde Michiel Scheffer zet handtekening onder uitbreiding VMI

4-2-2019 De handtekeningen zijn gezet! Hans van de Vlekkert.

Op maandag 4 februari 2019 tekenden gedeputeerde Michiel Scheffer, wethouder Robert Scholten en de directeur van VMI Harm  Voortman overeenkomsten om de uitbreiding van het bedrijf VMI in Epe mogelijk te maken.

Marktleider productielijnen autobandenindustrie

VMI is een internationaal bedrijf en wereldmarktleider op het gebied van ontwikkeling en bouw van productielijnen voor de autobandenindustrie. De afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid. Daarom vroeg VMI de gemeente Epe om mee te werken aan de uitbreiding van hun locatie met ongeveer 6 hectare. De gemeente stemt in, onder de voorwaarde dat VMI ook 6 hectare natuur ontwikkelt, de landschappelijke inpassing realiseert  en meebetaalt aan het bereikbaar maken van het buitengebied langs de provinciale weg N309. 

Ontwikkeling buurtschap Zuuk

De gemeente Epe, provincie Gelderland en VMI maken afspraken over de uitbreiding van VMI en de ontwikkeling van het buitengebied rondom buurtschap Zuuk. Daarbij kijken we naar de groei van werkgelegenheid bij VMI, het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving, het aanplanten van nieuwe natuur ter compensatie voor de uitbreiding en het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer door het aanleggen van bushaltes.

Aanpassingen aan de wegen

Wat zijn de gevolgen?

De huidige hoofdingang van VMI ligt aan de Gelriaweg in Epe. We verplaatsen deze ingang naar de Ledderweg. Via een nieuwe openbare weg komt deze direct uit op de provinciale weg N309 ter hoogte van de bestaande rotonde. Hierdoor komt er minder verkeer  op de wegen rondom VMI.

  • Op de Wiemanstraat rijden 760 motorvoertuigen per dag op werkdagen. Na het uitvoeren van de plannen zijn dat er 190. Een afname van 75%.
  • Op de Gelriaweg rijden 700 motorvoertuigen per dag op werkdagen. Na het uitvoeren van de plannen zijn dat er 290. Een afname van 59%.
  • Op de Brakerweg rijden 1.350 motorvoertuigen per dag op werkdagen. Na het uitvoeren van de plannen zijn dat er 210. Een afname van 84%.

Ook Zuuk wordt door de aanleg van de verbindingsweg beter bereikbaar. We vervangen de rotonde op de N309 door een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast komen er langs de N309 bushaltes voor lijn 202, tussen Zwolle en Apeldoorn.

Werkgelegenheid

We verwachten dat er door het uitbreiden van VMI 450 banen bij komen. VMI heeft op dit moment ruim 900 werknemers in Epe. Het aantal banen neemt de komende 10 jaar met 50% toe.

Terug naar nieuwsoverzicht