Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma’s

9-10-2019 jongen en meisje zittend op boomstan aan het water

Als we willen dat Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ blijft en de mooiste provincie van Nederland, dan moeten we daar iets voor doen. In beweging komen, richting bepalen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en over je eigen schaduw heen durven stappen. Want waar vinden we bijvoorbeeld ruimte voor duurzame energie en tegelijkertijd voor de natuur, de groeiende economie en toenemende woonbehoefte? Deze vraagstukken zijn complex. We nodigen onze partners uit om hierbij samen te werken. Om met ons de volle complexiteit van de vraagstukken onder ogen te zien en samen de schouders er onder te zetten. Daarom vindt op 29 oktober 2019 de werksessie ‘Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma’s’ plaats in het Akoesticum in Ede tussen 12.00 en 21.00 uur.

We staan voor stevige uitdagingen in Gelderland. De opgaven zijn groot, de ruimte is beperkt en de tijd tikt. Het energievraagstuk, klimaatverandering, kwetsbare biodiversiteit, verdere verstedelijking in combinatie met krimp, toenemende mobiliteit op de weg en in de lucht. Grote ontwikkelingen met impact, die druk zetten op de Gelderse leefruimte. Aan de hand van een zestal voelbare dilemma’s waar we in de praktijk tegenaan lopen, willen we met u scherp krijgen welke aanpak nodig is en hoe we dat zo snel mogelijk realiseren. Hoe gaan we dat samen doen en wie is hierbij aan zet? Daarbij kijken we ook naar onze eigen regels en procedures. Want niet de regels, maar oplossingen en innovaties moeten voorop staan. Een actieve werksessie, waarin we de mouwen opstropen en resultaten boeken, daar gaat het ons om!

Meld u aan

Ga naar onze website voor meer informatie, het programma en om u aan te melden. De werksessie bestaat uit een middag- en avondprogramma, die los zijn bij te wonen.

Terug naar nieuwsoverzicht