Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Door dat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert daalt de economische waarde van de grond. Voor die waardedaling kunt u eenmalig subsidie aanvragen. Ook voor het inrichten van het Gelders Natuurnetwerk nadat de functieverandering heeft plaatsgevonden kunt u subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. In onderstaande voorwaarden verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.9 (Functieverandering ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk).

Subsidie aanvragen

U dient eerst een ‘Verzoek tot taxatie voor functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk' (PDF 28 kB) in te dienen. De provincie verstrekt u vervolgens de getaxeerde marktwaarde van uw landbouwgrond en de marktwaarde van uw toekomstige natuurgrond. Met deze taxatie-waardes kunt u de subsidieaanvraag tot functieverandering gaan invullen.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Functieverandering en inrichting tbv GNN’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.