Fractieleden per thema

Wilt u contact met een fractielid over een bepaald onderwerp? U kunt in onderstaande lijst op onderwerp zoeken. De onderwerpen zijn verdeeld in de ambities van het coalitieakkoord. De contactgegevens van de fractieleden vindt u via de betreffende fractie.

Energietransitie, Klimaat en Klimaatadaptatie

_Paul Smits _

Onderwerp Fractielid Fractie
Energie Maurits Gemmink SP
Energie Elmar Vlottes PVV
Energie Janneke Slingerland ChristenUnie
Energie Theo Weijers 50PLUS
Energie Ilze van Roozendaal FVD
Energie en klimaat Paul Hoogland PvdA
Energie en klimaat Karin Visser D66
Energietransitie Ilze van Roozendaal FVD
Energietransitie Luuk van der Veer PvdD
Energietransitie en klimaat René Westra VVD
Energietransitie en energiearmoede Celine Berserik GroenLinks
Energietransitie, klimaat, milieu, VTH-beleid Bertine van Hooff CDA
Eiwittransitie Bart Kuijer PvdD
Klimaat Maurits Gemmink SP
Klimaat Elmar Vlottes PVV
Klimaat Paul Smits GroenLinks
Klimaat Janneke Slingerland ChristenUnie
Klimaat Theo Weijers 50PLUS
Klimaat en energie Ilze van Roozendaal FVD
Klimaat en energie Evert Mulder SGP
Klimaatadaptatie Evert Mulder SGP
Klimaatadaptatie Bart Kuijer PvdD
Milieu Carla Claassen SP
Milieu Stan Hellegers D66
Milieu René Westra VVD
Milieu en gezondheid Evert Mulder SGP
Milieu en gezondheid   GroenLinks
Milieu en gezondheid Leendert Lodder 50PLUS
Milieu en handhaving Ton Diepeveen PVV
Natuur, Milieu en handhaving Anita van Iperen FVD
Milieu en gezondheid Janneke Slingerland ChristenUnie
Milieu: vergunningen en handhaving Charlotte de Roo GroenLinks
Water en klimaatadaptatie Dirk Vreugdenhil ChristenUnie

Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed, Natuur en Landschap, Landbouw

Onderwerp Fractielid Fractie
Bermen (maaibeleid, bomen, zwerfafval) Dominique Schön PvdD
Biodiversiteit Freek Rebel ChristenUnie
Biodiversiteit Celine Berserik GroenLinks
Biodiversiteit Luuk van der Veer PvdD
Bodembescherming Dominique Schön PvdD
Culturele infrastructuur René Westra VVD
Cultuur Leo Kok 50PLUS
Cultuur Wouter Kamp ChristenUnie
Cultuur Mieke Hoezen SP
Cultuur Céline Blom D66
Cultuur Sjoerd Wannet D66
Cultuur Elmar Vlottes PVV
Cultuur Anita van Iperen FVD
Cultuur en erfgoed Gerhard Bos CDA
Cultuur en erfgoed Marilyn A-Kum PvdA
Cultuur en erfgoed Bennie Wijnne SGP
Cultuur en media (Exclusief HGO) Nicky Eppich VVD
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Rosmarijn Boender VVD
Duurzaamheid Bart Kuijer PvdD
Erfgoed Sjoerd Wannet D66
Erfgoed Leo Kok 50PLUS
Erfgoed en monumentenzorg Wouter Kamp ChristenUnie
Erfgoed en monumentenzorg Rosmarijn Boender VVD
Erfgoed en monumentenzorg Anita van Iperen FVD
Grondzaken Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Grondwater Erik Lu PvdD
Herinneringstoerisme René Westra VVD
Herinneringstoerisme Anita van Iperen FVD
Jacht Luuk van der Veer PvdD
Kunst, cultuur, erfgoed, monumentenzorg Lester van der Pluijm PvdD
Landbouw Freek Rebel ChristenUnie
Landbouw Carla Claassen SP
Landbouw Antoon Kanis D66
Landbouw Bennie Wijnne SGP
Landbouw Gerrit Averesch (in Staten: Bennie Wijnne) SGP
Landbouw Janet Duursma GroenLinks
Landbouw Leendert Lodder 50PLUS
Landbouw Kees Claassen FVD
Landbouw Luuk van der Veer PvdD
Landelijk gebied Ton Diepeveen PVV
Landelijk gebied Ilze van Roozendaal FVD
Landwegen Lester van der Pluijm PvdD
Natuur Carla Claassen SP
Natuur Fokko Spoelstra PvdA
Natuur Antoon Kanis D66
Natuur Luuk van der Veer PvdD
Natuur en landschap Ruud Bakkers 50PLUS
Natuur en landschap Freek Rebel ChristenUnie
Natuur en landschap Bennie Wijnne SGP
Natuur: GNN Celine Berserik GroenLinks
Natuur: Natura2000 Charlotte de Roo GroenLinks
Natuureducatie Erik Lu PvdD
Natuureducatie Charlotte de Roo GroenLinks
Ontgrondingen Dominique Schön PvdD
Oppervlaktewater Erik Lu PvdD
Paardensport Luuk van der Veer PvdD
Recreatie en toerisme Wouter Kamp ChristenUnie
Recreatie en toerisme Fokko Spoelstra PvdA
Recreatie en toerisme Céline Blom D66
Recreatie en toerisme Peter Hendriks VVD
Recreatie en toerisme Bennie Wijnne SGP
Recreatie en toerisme Charlotte de Roo GroenLinks
Recreatie en toerisme Anita van Iperen FVD
Recreatie en toerimse Lester van der Pluijm PvdD
Stadsnatuur Lester van der Pluijm PvdD
Vitaal platteland Karin Jeurink PvdA
Vitaal Platteland Rosmarijn Boender VVD
Voedselbossen Dominique Schön PvdD
Water Carla Claassen SP
Water Fokko Spoelstra PvdA
Water Antoon Kanis D66
Water Corrie-Christine van der Woude VVD
Water Bennie Wijnne SGP
Water Paul Smits GroenLinks
Water Theo Weijers 50PLUS
Water Kees Claassen FVD
Waterwegen Lester van der Pluijm PvdD

Leefbaarheid, Sociale cohesie en voorzieningenniveau in wijken en dorpen, Gezonde leefomgeving, Voeding, Sport en bewegen, Wonen

_Lester  _

_Lester van der Pluijm  _

Onderwerp Fractielid Fractie
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Paul Smits GroenLinks
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maïta van der Mark GroenLinks
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en water Bea Schouten CDA
Gebiedsagenda Gelderse Corridor en FruitDelta Klaas Ruitenberg SGP
Gebiedsontwikkeling Bennie Wijnne SGP
Gebiedsopgave Céline Blom D66
Gebiedsopgaven Fokko Spoelstra PvdA
Gebiedsopgaven Frederik Peters VVD
Gebiedsopgaven Peter Vermaas FVD
Geluidhinder Dominique Schön PvdD
Inclusiviteit Bart Kuijer PvdD
Invoering omgevingswet Rosmarijn Boender VVD
Invoering omgevingswet Ilze van Roozendaal FVD
Leefbaarheid Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Leefbaarheid Maurits Gemmink SP
Leefbaarheid Peter Baks PvdA
Leefbaarheid Arjan Tolkamp CDA
Leefbaarheid Céline Blom D66
Leefbaarheid Bennie Wijnne SGP
Leefbaarheid Nicky Eppich VVD
Leefbaarheid Marjolein Faber PVV
Leefbaarheid Frans Bruning GroenLinks
Leefbaarheid Dominique Schön PvdD
Leefbaarheid en inclusiviteit Marcel Bruins 50PLUS
Leefbaarheid en migratie Armita Taheri FVD
Luchtverontreiniging Dominique Schön PvdD
Milieu en leefomgeving Karin Jeurink PvdA
Omgevingsdiensten Charlotte de Roo GroenLinks
Omgevingsvergunningen en Handhaving Krijn Mout FVD
Omgevingsvergunningen en Handhaving Corrie-Christine van der Woude VVD
Omgevingsvisie/verordening en aanverwante onderwerpen Carla Claassen SP
Omgevingsvisie/verordening en aanverwante onderwerpen Maurits Gemmink SP
Ondermijning en weerbare overheid/samenleving Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Ruimtelijke ontwikkeling Stan Hellegers D66
Ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet Maïta van der Mark GroenLinks
Ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet Paul Smits GroenLinks
Ruimtelijke ontwikkeling Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Ruimtelijke ordening Karin Jeurink PvdA
Ruimtelijke ordening Ton Diepeveen PVV
Ruimtelijke ordening L.R. (Luuk) van der Veer (PvdDieren) PvdD
Ruimtelijke ordening en omgevingsvisie Evert Mulder SGP
Ruimtelijke omgevingsvisie en -verordering Ruud Bakkers 50PLUS
Statushouders en migratie Armita Taheri-de Graauw FVD
SteenGoed Benutten Lester van der Pluijm PvdD
Sociaal domein Armita Taheri-de Gaauw FVD
Sport Wouter Kamp ChristenUnie
Sport Mieke Hoezen SP
Sport Mehmet Sahan PvdA
Sport Gerhard Bos/Bertine van Hooff CDA
Sport Céline Blom D66
Sport Sjoerd Wannet D66
Sport Frederik Peters VVD
Sport Klaas Ruitenberg SGP
Sport Ruud Bakkers 50PLUS
Sport Anita van Iperen FVD
Sport Lester van der Pluijm PvdD
Stortplaatsen Dominique Schön PvdD
Veiligheid en ondermijning Bert Komdeur CDA
Veiligheid en handhaving Krijn Mout FVD
Vergunningverlening en handhaving Janneke Slingerland ChristenUnie
Vitaal platteland Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Vitaal platteland Anita van Iperen FVD
Vitaal platteland (natuur, landbouw) Arjan Tolkamp CDA
Vitaal platteland (landbouw, natuur) Rosmarijn Boender VVD
Vluchtelingen en statushouders Frans Bruning GroenLinks
Wonen Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Wonen Jan Daenen PvdA
Wonen Bea Schouten CDA
Wonen Stan Hellegers D66
Wonen Sara Panis D66
Wonen (inclusief SteenGoed Benutten) Nicky Eppich VVD
Wonen Frans Bruning GroenLinks
Wonen Evert Mulder SGP
Wonen Leender Lodder 50PLUS
Wonen Lester van der Pluijm  PvdD
Wonen en leefbaarheid Kees Claassen FVD

Economie, Mobiliteit

_Erik Lu _

Onderwerp Fractielid Fractie
Aandeelhouderschappen Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Arbeidsmarkt Lester van der Pluijm PvdD
Bedrijventerreinen Evert Mulder SGP
Bedrijventerreinen Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Bedrijventerreinen Dominique Schön PvdD
Bereikbaarheid Freek Rebel ChristenUnie
Bereikbaarheid Maurits Gemmink SP
Bereikbaarheid en infrastructuur Judith Tenbusch PvdA
Circulaire economie Lester van der Pluijm PvdD
Diversiteit en participatie Marilyn A-Kum PvdA
Economie Céline Blom D66
Economie Mieke Hoezen SP
Economie Peter Baks PvdA
Economie Sara Panis D66
Economie Elmar Vlottes PVV
Economie (bedrijventerreinen, MKB) Peter Hendriks VVD
Economie en innovatie René Westra VVD
Economie en innovatie Gerrit Averesch (in Staten: Bennie Wijnne) SGP
Economie en innovatie Peter Vermaas FVD
Econimie en innovatie Theo Weijers 50PLUS
Economie en innovatie Lester van der Pluijm PvdD
Economie Maïta van der Mark GroenLinks
Europa Fokko Spoelstra PvdA
Europa en buitenlandse betrekkingen Wouter Kamp ChristenUnie
Europa en buitenlandse betrekkingen Marcel Bruins 50PLUS
Europese samenwerking Corrie-Christine van der Woude VVD
Europese samenwerking Charlotte de Roo GroenLinks
Europese samenwerking Krijn Mout FVD
Fietsbeleid Karin Visser D66
Fietsbeleid Mark Smits VVD
Fietsbeleid Krijn Mout FVD
Inclusiviteit Karin Visser D66
Infrastructuur Krijn Mout FVD
Infrastructuur (spoor, bruggen, knooppunt Arnhem-Oost) Koos de Looff VVD
Innovatie Wouter Kamp ChristenUnie
Internationale betrekkingen Krijn Mout FVD
Krimp Stan Hellegers D66
Logistiek (logistieke corridor, infrastructuur) Mark Smits VVD
Logistiek Wouter Witteveen GroenLinks
Logistiek Krijn Mout FVD
Luchtvaart Janneke Slingerland ChristenUnie
Luchtvaart Karin Jeurink PvdA
Luchtvaart Antoon Kanis D66
Luchtvaart Sjoerd Wannet D66
Luchtvaart Gerrit Averesch (in Staten: Klaas Ruitenberg) SGP
Luchtvaart Daisy Vliegenthart CDA
Luchtvaart Leendert Lodder 50PLUS
Luchtvaart Arjan de Kok FVD
Luchtvaart Lester van der Pluijm PvdD
Luchtvaart  Koos de Looff VVD
Mobiliteit (wegen) Mark Smits VVD
Mobiliteit Elmar Vlottes PVV
Mobiliteit Krijn Mout FVD
Mobiliteit (fietsbeleid) Hans van Ark CDA
Mobiliteit (openbaar vervoer) Hans van Ark CDA
Mobiliteit (wegeninfrastructuur, verkeersveiligheid) Hans van Ark CDA
Mobiliteit en openbaar vervoer Gerrit Averesch (in Staten: Klaas RuitenbergEvert Mulder) SGP
Mobiliteit exclusief Openbaar Vervoer Ruud Bakkers 50PLUS
Onderwijs en arbeidsmarkt Wouter Kamp ChristenUnie
Onderwijs en arbeidsmarkt Marilyn A-Kum PvdA
Onderwijs en arbeidsmarkt Evert Mulder SGP
Onderwijs en arbeidsmarkt Peter Hendriks VVD
Onderwijs en arbeidsmarkt Theo Weijers 50PLUS
Onderwijs en arbeidsmarkt Tom Roetert FVD
Onderwijs   PvdD
Openbaar vervoer Freek Rebel ChristenUnie
Openbaar vervoer Judith Tenbusch PvdA
Openbaar vervoer Karin Visser D66
Openbaar vervoer Ruud Bakkers 50PLUS
Openbaar vervoer Lester van der Pluijm PvdD
Personeel en organisatie Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Regionaal openbaar vervoer Krijn Mout FVD
Regionale bereikbaarheid Mark Smits VVD
Regionale bereikbaarheid Krijn Mout FVD
Regionale economie Wouter Kamp ChristenUnie
Regionale economie (inclusief recreatie en toerisme en Europa en innovatie en onderwijs en arbeidsmarkt) Daisy Vliegenthart CDA
Regionaal OV Koos de Looff VVD
Toezicht gemeentefinanciën Bert Komdeur CDA
Toezicht gemeentefinanciën Leo Kok 50PLUS
Vervoer, incl. fietsen, wandelen en luchtvaart Wouter Witteveen GroenLinks
Vervoer over water Koos de Looff VVD 

Algemeen bestuur, Financiën

Onderwerp Fractielid Fractie
Algemeen bestuur Mieke Hoezen SP
Algemeen bestuur Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Algemeen bestuur Antoon Kanis D66
Algemeen bestuur Frederik Peters VVD
Algemeen bestuur Klaas Ruitenberg SGP
Algemeen bestuur Marjolein Faber PVV
Algemeen bestuur Marcel Bruins 50PLUS
Algemeen bestuur Arjan de Kok FVD
Algemeen bestuur Luuk van der Veer PvdD
Algemeen bestuur (sterk bestuur) Bert Komdeur CDA
Bestuur en democratie Maïta van der Mark GroenLinks
Bestuur en democratie Tom Roetert FVD
Bestuurlijke integriteit Marcel Bruins 50PLUS
Bestuurlijke samenwerking Fokko Spoelstra PvdA
Bestuurlijke samenwerking Corrie-Christine van der Woude VVD
Bestuurlijke samenwerking Janet Duursma GroenLinks
Bestuurlijke samenwerking Tom Roetert FVD
Bestuurlijke vernieuwing/participatie Sara Panis D66
Euregioraad Gronau Maïta van der Mark GroenLinks
Euregioraad Gronau Corrie-Christine van der Woude VVD
Euregioraad Rijn-Waal Wouter Witteveen GroenLinks
Euregioraad Rijn-Waal Corrie-Christine van der Woude VVD
Europese samenwerking Corrie-Christine van der Woude VVD
Financiën Mieke Hoezen SP
Financiën Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Financiën Bert Komdeur CDA
Financiën Antoon Kanis D66
Financiën Frederik Peters VVD
Financiën Klaas Ruitenberg SGP
Financiën Marjolein Faber PVV
Financiën Mehmet Sahan PvdA
Financiën Frans Bruning GroenLinks
Financiën Leo Kok 50PLUS
Financiën Peter Vermaas FVD
Financiën Luuk van der Veer PvdD
Interbestuurlijk toezicht Bert Komdeur CDA
Interbestuurlijk toezicht Peter Hendriks VVD
Interbestuurlijk toezicht Tom Roetert FVD
Interprovinciaal overleg Corrie-Christine van der Woude VVD
Interprovinciaal overleg Janet Duursma GroenLinks
Interprovinciaal overleg Anita van Iperen FVD
Kwaliteit openbaar bestuur Paul Hoogland PvdA
Kwaliteit openbaar bestuur Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Kwaliteit openbaar bestuur Corrie-Christine van der Woude VVD
Kwaliteit openbaar bestuur Tom Roetert FVD
Kwaliteit openbaar bestuur en algemeen bestuur Janet Duursma GroenLinks
Kwaliteit openbaar bestuur Tom Roetert FVD
Rekeningcommissie Wouter Witteveen GroenLinks
Toezicht gemeentefinanciën Klaas Ruitenberg SGP
Vergunningverlening en handhaving Marcel Bruins 50PLUS
Weerbare overheid Frederik Peters VVD
Weerbare overheid Tom Roetert FVD

Regio's

Onderwerp fractielid Fractie
Achterhoek Arjan de Kok FVD
Achterhoek Peter Baks PvdA
Achterhoek (leefbaarheid) Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Achterhoek en Arnhem-Nijmegen Gerrit Averesch (in Staten: Evert Mulder resp. Klaas Ruitenberg) SGP
Achterhoek Arjan Tolkamp/ Gerhard Bos CDA
Arnhem Judith Tenbush PvdA
Arnhem Mehmet Sahan PvdA
Arnhem–Nijmegen (ruimte) Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Arnhem-Nijmegen Bertine van Hooff/Arjan Tolkamp CDA
Arnhem-Nijmegen Kees Claassen FVD
Cleantech Regio Evert Mulder SGP
Cleantech regio (energie) Janneke Slingerland ChristenUnie
FoodValley Bennie Wijnne SGP
Foodvalley Tom Roetert FVD
Foodvalley (landbouw) Freek Rebel ChristenUnie
FoodValley Daisy Vliegenthart/ Bert Komdeur CDA
FoodValley Jan Daenen PvdA
Gelderse Corridor (mobiliteit) Freek Rebel ChristenUnie
Regio Zwolle (in ontwikkeling) Wouter Kamp ChristenUnie
Liemers Mehmet Sahan PvdA
Rivierenland Klaas Ruitenberg SGP
Rivierenland Bert Komdeur CDA
Rivierenland Tom Roetert FVD
Rivierenland Fokko Spoelstra PvdA
Rivierenland Jan Daenen PvdA
Rivierenland Karin Jeurink PvdA
Rijk van Nijmegen Marilyn A-Kum Pvda
Stedendriehoek Gerhard Bos/Hans van Ark CDA
Stedendriehoek Karin Jeurink PvdA
Veluwe Evert Mulder SGP
Veluwe (oost van de A28/Stedendriehoek) Peter Vermaas FVD
Veluwe (west van de A28) Arjan de Kok FVD
Veluwe op 1 (recreatie) Wouter Kamp ChristenUnie
Veluwe Hans van Ark/Daisy Vliegenthart CDA
Veluwe Noord Fokko Spoelstra PvdA
Veluwe Noord Paul Hoogland PvdA
Waterschappen Corrie-Christine van der Woude VVD