Fractieleden per thema

Wilt u contact met een fractielid over een bepaald onderwerp? U kunt in onderstaande lijst op onderwerp zoeken. De onderwerpen zijn verdeeld in de ambities van het coalitieakkoord. De contactgegevens van de fractieleden vindt u via de betreffende fractie.

Energietransitie, Klimaat en Klimaatadaptatie

Onderwerp Fractielid Fractie
Energie Maurits Gemmink SP
Energie Elmar Vlottes PVV
Energie en klimaat Paul Hoogland PvdA
Energie en klimaat Karin Visser D66
Energietransitie / klimaat René Westra VVD
Energietransitie incl. energiearmoede Celine Berserik GroenLinks
Energietransitie, klimaat, milieu, VTH-beleid Bertine van Hooff CDA
Klimaat Maurits Gemmink SP
Klimaat Elmar Vlottes PVV
Klimaat Paul Smits GroenLinks
Klimaat en energie Evert Mulder SGP
Klimaatadaptatie Evert Mulder SGP
Milieu Carla Claassen SP
Milieu Stan Hellegers D66
Milieu René Westra VVD
Milieu en gezondheid Evert Mulder SGP
Milieu en gezondheid Celine Berserik GroenLinks
Milieu en handhaving Ton Diepeveen PVV
Milieu en gezondheid Janneke Slingerland ChristenUnie
Milieu: vergunningen en handhaving Charlotte de Roo GroenLinks
Water en klimaatadaptatie Dirk Vreugdenhil ChristenUnie

Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed, Natuur en Landschap, Landbouw

Onderwerp Fractielid Fractie
Biodiversiteit Freek Rebel ChristenUnie
Biodiversiteit Celine Berserik GroenLinks
Culturele infrastructuur René Westra VVD
Cultuur Wouter Kamp ChristenUnie
Cultuur Mieke Hoezen SP
Cultuur Céline Blom D66
Cultuur Sjoerd Wannet D66
Cultuur Elmar Vlottes PVV
Cultuur en erfgoed (incl. herinneringstoerisme, vrijheid) Gerhard Bos CDA
Cultuur en erfgoed Marilyn A-Kum PvdA
Cultuur en erfgoed Bennie Wijnne SGP
Cultuur en erfgoed Susanna Kamminga GroenLinks
Cultuur en media Nicky Eppich VVD
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Rosmarijn Boender VVD
Energie Janneke Slingerland ChristenUnie
Erfgoed Sjoerd Wannet D66
Erfgoed en monumentenzorg Wouter Kamp ChristenUnie
Erfgoed en monumentenzorg Rosmarijn Boender VVD
Grondzaken Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Herinneringstoerisme René Westra VVD
Klimaat Janneke Slingerland ChristenUnie
Landbouw Freek Rebel ChristenUnie
Landbouw Carla Claassen SP
Landbouw Antoon Kanis D66
Landbouw Bennie Wijnne SGP
Landbouw Gerrit Averesch (in Staten: Bennie Wijnne) SGP
Landbouw Janet Duursma GroenLinks
Landelijk gebied Ton Diepeveen PVV
Landgoederen Susanna Kamminga GroenLinks
Natuur Carla Claassen SP
Natuur Fokko Spoelstra PvdA
Natuur Antoon Kanis D66
Natuur en landschap Freek Rebel ChristenUnie
Natuur en landschap Bennie Wijnne SGP
Natuur: GNN Celine Berserik GroenLinks
Natuur: Natura2000 Charlotte de Roo GroenLinks
Natuureducatie Charlotte de Roo GroenLinks
Recreatie en toerisme Wouter Kamp ChristenUnie
Recreatie en toerisme Fokko Spoelstra PvdA
Recreatie en toerisme Céline Blom D66
Recreatie en toerisme Marga Schoots-van Duren VVD
Recreatie en toerisme Bennie Wijnne SGP
Recreatie en toerisme Charlotte de Roo GroenLinks
Vitaal platteland Karin Jeurink PvdA
Vitaal Platteland Rosmarijn Boender VVD
Water Carla Claassen SP
Water Fokko Spoelstra PvdA
Water Antoon Kanis D66
Water Corrie-Christine van der Woude VVD
Water Bennie Wijnne SGP
Water Paul Smits GroenLinks

Leefbaarheid, Sociale cohesie en voorzieningenniveau in wijken en dorpen, Gezonde leefomgeving, Voeding, Sport en bewegen, Wonen

Onderwerp Fractielid Fractie
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Paul Smits GroenLinks
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maïta van der Mark GroenLinks
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en water Bea Schouten CDA
Gebiedsagenda Gelderse Corridor en FruitDelta Klaas Ruitenberg SGP
Gebiedsontwikkeling Bennie Wijnne SGP
Gebiedsopgave Céline Blom D66
Gebiedsopgaven Fokko Spoelstra PvdA
Gebiedsopgaven Frederik Peters VVD
Invoering omgevingswet Rosmarijn Boender VVD
Leefbaarheid Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Leefbaarheid Maurits Gemmink SP
Leefbaarheid Peter Baks PvdA
Leefbaarheid Engelina van Steenbrugge/Arjan Tolkamp CDA
Leefbaarheid Céline Blom D66
Leefbaarheid Bennie Wijnne SGP
Leefbaarheid Marga Schoots-van Duren VVD
Leefbaarheid Marjolein Faber PVV
Leefbaarheid Frans Bruning GroenLinks
Milieu en leefomgeving Karin Jeurink PvdA
Omgevingsdiensten Charlotte de Roo GroenLinks
Omgevingsvergunningen en Handhaving René Westra VVD
Omgevingsvisie/verordening en aanverwante onderwerpen Carla Claassen SP
Omgevingsvisie/verordening en aanverwante onderwerpen Maurits Gemmink SP
Ondermijning, weerbare overheid/samenleving Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Ruimtelijke ontwikkeling Stan Hellegers D66
Ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet Maïta van der Mark GroenLinks
Ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet Paul Smits GroenLinks
Ruimtelijke ontwikkeling Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Ruimtelijke ordening Karin Jeurink PvdA
Ruimtelijke ordening Ton Diepeveen PVV
Ruimtelijke ordening en omgevingsvisie Evert Mulder SGP
Sociaal Susanna Kamminga GroenLinks
Sport Wouter Kamp ChristenUnie
Sport Mieke Hoezen SP
Sport Mehmet Sahan PvdA
Sport Gerhard Bos/Bertine van Hooff CDA
Sport Céline Blom D66
Sport Sjoerd Wannet D66
Sport Frederik Peters VVD
Sport Klaas Ruitenberg SGP
Sport Susanna Kamminga GroenLinks
Veiligheid en ondermijning Bert Komdeur CDA
Vergunningverlening en handhaving Janneke Slingerland ChristenUnie
Vitaal platteland Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Vitaal platteland (natuur, landbouw) Arjan Tolkamp/Engelina van Steenbrugge CDA
Vluchtelingen en statushouders Frans Bruning GroenLinks
Wonen Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Wonen Jan Daenen PvdA
Wonen Bea Schouten CDA
Wonen Stan Hellegers D66
Wonen Sara Panis D66
Wonen Nicky Eppich VVD
Wonen Frans Bruning GroenLinks
Wonen Evert Mulder SGP

Economie, Mobiliteit

Onderwerp Fractielid Fractie
Aandeelhouderschappen Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Bedrijventerreinen Evert Mulder SGP
Bedrijventerreinen Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Bereikbaarheid Freek Rebel ChristenUnie
Bereikbaarheid Maurits Gemmink SP
Bereikbaarheid/infra Judith Tenbusch PvdA
Diversiteit en participatie Marilyn A-Kum PvdA
Economie Céline Blom D66
Economie Mieke Hoezen SP
Economie Peter Baks PvdA
Economie Sara Panis D66
Economie Elmar Vlottes PVV
Economie en innovatie René Westra VVD
Economie en innovatie Gerrit Averesch (in Staten: Bennie Wijnne) SGP
Economie, incl. bedrijventerreinen Maïta van der Mark GroenLinks
Europa Fokko Spoelstra PvdA
Europa en buitenlandse betrekkingen Wouter Kamp ChristenUnie
Europese samenwerking Corrie-Christine van der Woude VVD
Europese samenwerking Charlotte de Roo GroenLinks
Fiets Karin Visser D66
Fietsbeleid Mark Smits VVD
Inclusiviteit Karin Visser D66
Infrastructuur Mark Smits VVD
Innovatie Wouter Kamp ChristenUnie
Internationale betrekkingen Nicky Eppich VVD
Krimp Stan Hellegers D66
Logistiek Mark Smits VVD
Logistiek Wouter Witteveen GroenLinks
Luchtvaart Janneke Slingerland ChristenUnie
Luchtvaart Karin Jeurink PvdA
Luchtvaart Antoon Kanis D66
Luchtvaart Sjoerd Wannet D66
Luchtvaart Nicky Eppich VVD
Luchtvaart Gerrit Averesch (in Staten: Klaas Ruitenberg) SGP
Luchtvaart Daisy Vliegenthart CDA
Mobiliteit Mark Smits VVD
Mobiliteit Elmar Vlottes PVV
Mobiliteit (fietsbeleid) Hans van Ark CDA
Mobiliteit (openbaar vervoer) Hans van Ark CDA
Mobiliteit (wegeninfrastructuur, verkeersveiligheid) Hans van Ark CDA
Mobiliteit en openbaar vervoer Gerrit Averesch (in Staten: Klaas Ruitenberg, resp. Evert Mulder) SGP
Onderwijs en arbeidsmarkt Wouter Kamp ChristenUnie
Onderwijs en arbeidsmarkt Marilyn A-Kum PvdA
Onderwijs en arbeidsmarkt Evert Mulder SGP
Onderwijs en arbeidsmarkt Marga Schoots-van Duren VVD
Openbaar Vervoer Freek Rebel ChristenUnie
Openbaar vervoer Judith Tenbusch PvdA
Openbaar vervoer Karin Visser D66
Personeel en organisatie Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Regionaal openbaar vervoer Mark Smits VVD
Regionale bereikbaarheid Mark Smits VVD
Regionale economie Wouter Kamp ChristenUnie
Regionale economie (incl. recreatie en toerisme en Europa en innovatie en onderwijs en arbeidsmarkt) Daisy Vliegenthart CDA
Toezicht gemeentefinanciën Bert Komdeur CDA
Vervoer, incl. fietsen, wandelen en luchtvaart Wouter Witteveen GroenLinks

Algemeen bestuur, Financiën

Onderwerp Fractielid Fractie
Algemeen bestuur Mieke Hoezen SP
Algemeen bestuur Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Algemeen bestuur Antoon Kanis D66
Algemeen bestuur Frederik Peters VVD
Algemeen bestuur Klaas Ruitenberg SGP
Algemeen bestuur Marjolein Faber PVV
Algemeen bestuur (sterk bestuur) Bert Komdeur CDA
Bestuur en democratie Maïta van der Mark GroenLinks
Bestuurlijke samenwerking Fokko Spoelstra PvdA
Bestuurlijke samenwerking Arthur Boone VVD
Bestuurlijke samenwerking Janet Duursma GroenLinks
Bestuurlijke vernieuwing/participatie Sara Panis D66
Euregioraad Gronau Maïta van der Mark GroenLinks
Euregioraad Rijn-Waal Wouter Witteveen GroenLinks
Financiën Mieke Hoezen SP
Financiën Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Financiën Bert Komdeur CDA
Financiën Antoon Kanis D66
Financiën Frederik Peters VVD
Financiën Klaas Ruitenberg SGP
Financiën Marjolein Faber PVV
Financiën Mehmet Sahan PvdA
Financiën Frans Bruning GroenLinks
Interbestuurlijk toezicht Bert Komdeur CDA
Interbestuurlijk toezicht Arthur Boone VVD
Interprovinciaal overleg Corrie-Christine van der Woude VVD
Interprovinciaal overleg Janet Duursma GroenLinks
Kwaliteit openbaar bestuur Paul Hoogland PvdA
Kwaliteit openbaar bestuur Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Kwaliteit openbaar bestuur Arthur Boone VVD
Kwaliteit openbaar bestuur en algemeen bestuur Janet Duursma GroenLinks
Rekeningcommissie Wouter Witteveen GroenLinks
Toezicht gemeentefinanciën Klaas Ruitenberg SGP
Weerbare overheid Frederik Peters VVD

Regio's

Onderwerp fractielid Fractie
Achterhoek Nicky Eppich VVD
Achterhoek (leefbaarheid) Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Achterhoek en Arnhem-Nijmegen Gerrit Averesch (in Staten: Evert Mulder resp. Klaas Ruitenberg) SGP
Achterhoek Arjan Tolkamp/ Gerhard Bos CDA
Alle regio's Frederik Peters VVD
Arnhem–Nijmegen (ruimte) Dirk Vreugdenhil ChristenUnie
Arnhem-Nijmegen Bertine van Hooff/Arjan Tolkamp CDA
Arnhem-Nijmegen René Westra VVD
Arnhem-Nijmegen Arthur Boone VVD
Cleantech Regio Evert Mulder SGP
Cleantech regio (energie) Janneke Slingerland ChristenUnie
Foodvalley Corrie-Christine van der Woude VVD
FoodValley Bennie Wijnne SGP
Foodvalley (landbouw) Freek Rebel ChristenUnie
FoodValley Daisy Vliegenthart/ Bert Komdeur CDA
Gelderse Corridor (mobiliteit) Freek Rebel ChristenUnie
Regio Zwolle (in ontwikkeling) Wouter Kamp ChristenUnie
Rivierenland Mark Smits VVD
Rivierenland Klaas Ruitenberg SGP
Rivierenland Bert Komdeur/ Engelina van Steenbrugge CDA
Stedendriehoek Gerhard Bos/Hans van Ark CDA
Veluwe Evert Mulder SGP
Veluwe (oost van de A28/Stedendriehoek) Rosmarijn Boender VVD
Veluwe (west van de A28) Marga Schoots-van Duren VVD
Veluwe op 1 (recreatie) Wouter Kamp ChristenUnie
Veluwe Hans van Ark/Daisy Vliegenthart CDA