Fractieleden per thema

Wilt u contact met een fractielid over een bepaald onderwerp? U kunt in onderstaande lijst op onderwerp zoeken. De onderwerpen zijn verdeeld in de ambities van het coalitieakkoord. 

Energie en klimaat

Fractie Fractielid Specifieke onderwerpen
VVD René Westra Energietransitie, klimaat, milieu
FvD

Ilze van Roozendaal

Anita van Iperen

Energie, energietransitie, klimaat

Milieu, handhaving

CDA Bertine van Hooff Energietransitie, klimaat, milieu, VTH-beleid
GroenLinks

Celine Berserik

Paul Smits

Charlotte de Roo

Energietransitie, energiearmoede

Klimaat

Milieu, handhaving

D66

Karin Visser

Stan Hellegers

Energie, klimaat

Milieu

ChristenUnie

Janneke Slingerland

Dirk Vreugdenhil

Energie, klimaat, milieu, gezondheid

Water, klimaatadaptie

PVV

Elmar Vlottes

Ton Diepeveen

Energie, klimaat

Milieu, handhaving

SP

Maurits Gemmink

Carla Claassen

Energie, klimaat

Milieu

SGP Evert Mulder Energie, klimaat, klimaatadaptie, milieu, gezondheid
PvdDieren

Luuk van der Veer

Bart Kuijer

Energietransitie

Eiwittransitie, klimaatadaptie

50PLUS

Theo Weijers

Leendert Lodder

Energie, klimaat

Milieu, gezondheid

Toerisme, cultuur en erfgoed

Fractie Fractielid Specifieke onderwerpen
VVD

René Westra

Nicky Eppich

Rosmarijn Boender

Peter Hendriks

Culturele infrastructuur, herinneringstoerisme

Cultuur en media (excl. HGO)

Erfgoed, monumentenzorg

Recreatie, toerisme

FvD Anita van Iperen Cultuur, erfgoed, monumentenzorg, herinneringstoerisme, recreatie, toerisme
CDA Gerhard Bos Cultuur, erfgoed
GroenLinks Charlotte de Roo Recreatie, toerisme
PvdA

Marilyn A-Kum

Fokko Spoelstra

Cultuur, erfgoed

Recreatie, toerisme

D66

Céline Blom

Sjoerd Wannet

Cultuur, recreatie, toerisme

Cultuur, erfgoed, 

ChristenUnie Wouter Kamp Cultuur, erfgoed, monumentenzorg, recreatie, toerisme
PVV Elmar Vlottes Cultuur
SP Mieke Hoezen Cultuur
SGP Bennie Wijnne Cultuur, erfgoed, recreatie, toerisme
PvdDieren

Lester van der Pluijm

Luuk van der Veer

Kunst, cultuur, erfgoed, monumentenzorg, recreatie, toerisme

Paardensport

50PLUS Leo Kok Cultuur, erfgoed

Natuur, landschap, landbouw

Fractie Fractielid Specifieke onderwerpen
VVD

Rosmarijn Boender

Corrie-Christine van der Woude

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, vitaal platteland

Water

FvD

Kees Claassen

Ilze van Roozendaal

Anita van Iperen

Water, landbouw

Landelijk gebied

Vitaal platteland

CDA

Bea Schouten

Arjan Tolkamp

Water

Vitaal platteland

GroenLinks

Celine Berserik

Paul Smits

Charlotte de Roo

Janet Duursma

Biodiversiteit, GNN

Water

Natuureducatie, Natura2000

Landbouw

PvdA

Fokko Spoelstra

Karin Jeurink

Water, natuur

Vitaal platteland

D66 Antoon Kanis Water, natuur, landbouw
ChristenUnie

Freek Rebel

Dirk Vreugdenhil

Biodiversiteit, natuur, landschap, landbouw 

Grondzaken, vitaal platteland

PVV Ton Diepeveen Landelijk gebied
SP Carla Claassen  Water, natuur, landbouw
SGP

Bennie Wijnne

Gerrit Averesch

Water, natuur, landschap, landbouw

Landbouw

PvdDieren

Dominique Schön

Luuk van der Veer

Bart Kuijer

Lester van der Pluijm

Erik Lu

Bermen (maaibeleid, bomen, zwerfafval), bodembescherming, voedselbossen, ontgrondingen

Biodiversiteit, natuur, landbouw, jacht

Duurzaamheid

Waterwegen, stadsnatuur, landwegen

Oppervlaktewater, natuureducatie, grondwater

50PLUS

Theo Weijers

Ruud Bakkers

Leendert Lodder

Water

Natuur, landschap

Landbouw

Leefbaarheid, sport en bewegen

Fractie Fractielid Specifieke onderwerpen
VVD

Frederik Peters

Rosmarijn Boender

Nicky Eppich

Corrie-Christine van der Woude

Gebiedsopgaven, sport, weerbare overheid

Invoering omgevingswet

Leefbaarheid, wonen, SteenGoed Benutten

Omgevingsvergunningen, handhaving

FvD

Peter Vermaas

Ilze van Roozendaal

Armita Taheri

Krijn Mout

Anita van Iperen

Kees Claassen

Tom Roetert

Gebiedsopgaven

Invoering omgevingswet

Leefbaarheid, migratie, statushouders, sociaal domein

Omgevingsvergunningen, handhaving, veiligheid

Sport

Wonen, leefbaarheid

Weerbare overheid

CDA

Bea Schouten

Arjan Tolkamp

Gerhard Bos/Bertine van Hooff

Bert Komdeur

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, wonen

Leefbaarheid

Sport

Veiligheid, ondermijning

GroenLinks

Paul Smits 

Maïta van der Mark

Frans Bruning

Charlotte de Roo

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, omgevingswet

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, omgevingswet

Leefbaarheid, vluchtelingen, statushouders, wonen

Omgevingsdiensten

PvdA

Fokko Spoelstra

Peter Baks

Karin Jeurink

Mehmet Sahan

Jan Daenen

Gebiedsopgaven

Leefbaarheid

Milieu, leefomgeving, ruimtelijke ordening

Sport

Wonen

D66

Céline Blom

Stan Hellegers

Sjoerd Wannet

Sara Panis

Karin Visser

Gebiedsopgaven, leefbaarheid, sport

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen

Sport

Wonen

Inclusiviteit

ChristenUnie

Dirk Vreugdenhil

Wouter Kamp

Janneke Slingerland

Leefbaarheid, ondermijning en weerbare overheid/samenleving, ruimtelijke ontwikkeling, wonen

Sport

Vergunningverlening, handhaving

PVV

Marjolein Faber 

Ton Diepeveen

Leefbaarheid

Ruimtelijke ordening

SP

Maurits Gemmink 

Carla Claassen

Mieke Hoezen

Leefbaarheid, omgevingsvisie/verordening

Omgevingsvisie/verordening

Sport

SGP

Klaas Ruitenberg

Bennie Wijnne

Evert Mulder

Gebiedsagenda Gelderse Corridor en FruitDelta, sport

Gebiedsontwikkeling, leefbaarheid

Ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, wonen

PvdDieren

Dominique Schön

Bart Kuijer

Luuk van der Veer

Lester van der Pluijm

Geluidhinder, leefbaarheid, luchtverontreiniging, stortplaatsen

Inclusiviteit

Ruimtelijke ordening

SteenGoed Benutten, sport, wonen

50PLUS

Marcel Bruins

Ruud Bakkers

Leendert Lodder

Inclusiviteit, leefbaarheid, vergunningverlening, handhaving

Ruimtelijke omgevingsvisie en -verordening, sport

Wonen

Economie en mobiliteit

Fractie Fractielid Specifieke onderwerpen
VVD

Peter Hendriks 

René Westra

Corrie-Christine van der Woude

Mark Smits

Koos de Looff

Economie, bedrijventerreinen, MKB, onderwijs en arbeidsmarkt

Economie, innovatie

Europese samenwerking

Fietsbeleid, logistiek, mobiliteit, regionale bereikbaarheid

Infrastructuur, luchtvaart, regionaal openbaar vervoer, vervoer over water

FvD

Peter Vermaas 

Krijn Mout

Arjan de Kok

Tom Roetert

Economie, innovatie

Europese samenwerking, fietsbeleid, infrastructuur, internationale betrekkingen, logistiek, luchtvaart, regionaal openbaar vervoer, regionale bereikbaarheid

Luchtvaart

Onderwijs en arbeidsmarkt

CDA

Daisy Vliegenthart

Hans van Ark

Luchtvaart, regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Mobiliteit

GroenLinks

Maïta van der Mark 

Charlotte de Roo

Wouter Witteveen

Economie

Europese samenwerking

Logistiek, mobiliteit

PvdA

Judith Tenbusch 

Marilyn A-Kum

Peter Baks

Fokko Spoelstra

Karin Jeurink

Bereikbaarheid, infrastructuur, openbaar vervoer

Diversiteit, participatie, onderwijs en arbeidsmarkt

Economie

Europa

Luchtvaart

D66

Céline Blom 

Sara Panis

Karin Visser

Stan Hellegers

Antoon Kanis

Sjoerd Wannet

Economie

Economie

Fietsbeleid, openbaar vervoer

Krimp

Luchtvaart

Luchtvaart

ChristenUnie

Dirk Vreugdenhil

Freek Rebel

Wouter Kamp

Janneke Slingerland

Aandeelhouderschappen, bedrijventerreinen, personeel en organisatie

Bereikbaarheid, openbaar vervoer

Europa, buitenlandse betrekkingen, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt, regionale economie

Luchtvaart

PVV Elmar Vlottes  Economie, mobiliteit
SP

Maurits Gemmink 

Mieke Hoezen

Bereikbaarheid

Economie

SGP

Evert Mulder

Gerrit Averesch

Bedrijventerreinen, onderwijs en arbeidsmarkt

Economie, innovatie, luchtvaart, mobiliteit

PvdDieren

Lester van der Pluijm 

Dominique Schön

Arbeidsmarkt, circulaire economie, economie, innovatie, luchtvaart

Bedrijventerreinen

50PLUS

Theo Weijers

Marcel Bruins

Leendert Lodder

Ruud Bakkers

Economie, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt

Europa, buitenlandse betrekkingen

Luchtvaart

Mobiliteit, openbaar vervoer

Algemeen bestuur en financiën

Fractie Fractielid Specifieke onderwerpen
VVD

Frederik Peters 

Corrie-Christine van der Woude

Peter Hendriks

Algemeen bestuur, financiën

Bestuurlijke samenwerking, Euregioraad Gronau, Euregioraad Rijn-Waal, Europese samenwerking, interprovinciaal overleg, kwaliteit openbaar bestuur

Interbestuurlijk toezicht

FvD

Arjan de Kok 

Tom Roetert

Peter Vermaas

Anita van Iperen

Algemeen bestuur

Bestuur, democratie, bestuurlijke samenwerking, interbestuurlijk toezicht, kwaliteit openbaar bestuur

Financiën

Interprovinciaal overleg

CDA

Bert Komdeur

Algemeen bestuur, toezicht gemeentefinanciën, financiën, interbestuurlijk toezicht
GroenLinks

Maïta van der Mark 

Janet Duursma

Wouter Witteveen

Frans Bruning

Bestuur, democratie, Euregioraad Gronau

Bestuurlijke samenwerking, interprovinciaal overleg, algemeen bestuur, kwaliteit openbaar bestuur

Euregioraad Rijn-Waal, rekeningcommissie

Financiën

PvdA

Fokko Spoelstra 

Mehmet Sahan

Bestuurlijke samenwerking

Financiën

D66

Antoon Kanis 

Sara Panis

Algemeen bestuur, financiën

Bestuurlijke vernieuwing, participatie

ChristenUnie Dirk Vreugdenhil  Algemeen bestuur, financiën, kwaliteit openbaar bestuur
PVV Marjolein Faber  Algemeen bestuur, financiën
SP Mieke Hoezen  Algemeen bestuur, financiën
SGP Klaas Ruitenberg  Algemeen bestuur, financiën, toezicht gemeentefinanciën
PvdDieren Luuk van der Veer  Algemeen bestuur, financiën
50PLUS

Leo Kok 

Marcel Bruins

Toezicht gemeentefinanciën, financiën

Algemeen bestuur, bestuurlijke integriteit

Regio's

Fractie Fractielid Specifieke onderwerpen
VVD Corrie-Christine van der Woude Waterschappen
FvD

Arjan de Kok

Kees Claassen

Tom Roetert

Peter Vermaas

Achterhoek, Veluwe

Arnhem-Nijmegen

FoodValley, Rivierenland

Veluwe

CDA

Arjan Tolkamp/ Gerhard Bos

Bertine van Hooff/Arjan Tolkamp 

Daisy Vliegenthart/ Bert Komdeur

Bert Komdeur

Gerhard Bos/Hans van Ark

Hans van Ark/Daisy Vliegenthart

Achterhoek

Arnhem-Nijmegen

FoodValley

Rivierenland

Stedendriehoek

Veluwe

PvdA

Peter Baks 

Judith Tenbush

Mehmet Sahan

Jan Daenen

Fokko Spoelstra

Karin Jeurink

Marilyn A-Kum

Achterhoek

Arnhem

Arnhem, Liemers

FoodValley, Rivierenland

Rivierenland, Veluwe Noord

Rivierenland, Stedendriehoek

Rijk van Nijmegen

ChristenUnie

Dirk Vreugdenhil 

Janneke Slingerland

Freek Rebel

Wouter Kamp

Achterhoek, Arnhem-Nijmegen

Cleantech Regio

Foodvalley, Gelderse corridor

Regio Zwolle, Veluwe

SGP

Gerrit Averesch  

Evert Mulder

Bennie Wijnne

Klaas Ruitenberg

Achterhoek, Arnhem-Nijmegen

Cleantech Regio, Veluwe

FoodValley

Rivierenland