FN348 Proces

We werken in stappen van ontwerpuitgangspunten naar een uiteindelijk besluit over de fietsroute en ingrepen aan de weg. We beginnen met 6 basisvarianten voor Eefde-Gorssel en een verbetering van de combinatieroute. Na selectie en uitwerking komen we toe aan de beoordeling van de resterende mogelijkheden op een groot aantal thema’s. Zoals: veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming, grondaankoop en effecten op het landschap. De uitkomsten vormen de basis voor een advies aan de Stuurgroep, die de besluitvorming in de afzonderlijke colleges voorbereidt.