FN348 Participatie en draagvlak

Op verschillende momenten tijdens de verkenning informeren, horen en betrekken we de omgeving en andere belanghebbenden. De ontvangen input nemen we mee in de verkenning naar de fietsroute- en wegvarianten. We willen verschillende belangen (binnen de kaders) zo goed mogelijk mee laten wegen in het uiteindelijke besluit over de voorkeursvariant. Hierbij maken we eventuele verschillen in draagvlak inzichtelijk. Voor het bewaken van de kwaliteit van het proces en de logica van de uitkomsten zoeken we regelmatig afstemming met een klankbordgroep. Zo’n klankbordgroep bestaat uit verschillende dorpsraden, afdelingen van de fietsersbond, bedrijvenvertegenwoordigers en leden van de agrarische brancheorganisatie Cumela. In het communicatie- en participatieplan (PDF 1,2 MB) staat stap voor stap uitgelegd hoe we zaken als deze afstemmen op de omgeving.