Informatieavonden Railterminal Gelderland 13 en 14 oktober 2020

openbaar | door provincie Gelderland


14 oktober 2020 van 17.30 uur tot 21.45 uur

Digitaal


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 ligt het ontwerp-inpassingsplan van de Railterminal Gelderland ter inzage.

U kunt hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de stukken die ter inzage liggen. Daarom organiseren wij 2 online informatieavonden. Hier kunt u vragen stellen over verschillende onderwerpen. Door de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19, houden wij de inloopavonden digitaal. U kunt deze dus via uw computer bezoeken. Wij waarderen uw begrip hiervoor.

Hoe zien de avonden eruit?

Elke avond zijn er 2 online sessies. Deze gaan over de volgende onderwerpen:

  • sessie 1 van 18.30 – 20.00 uur: inpassingsplan, MER, geluid, externe veiligheid;
  • sessie 2 van 20.15 – 21.45 uur: natuur, landschap, water en definitief ontwerp.

Tijdens de sessies zitten er specialisten klaar die uw vragen mondeling beantwoorden. De vragen stelt u via de chatfunctie. U kunt de sessies via de digitale omgeving op elke gewenst moment betreden en verlaten. Net zoals op een fysieke inloopavond. 

U kunt u hieronder aanmelden voor de sessies. Uiteraard mag u beide sessies op een avond bijwonen. Na uw aanmelding krijgt u eerst een bevestigingsmail dat u bent aangemeld en op vrijdag 9 oktober krijgt u nog een mail met een link naar de digitale omgeving en uitleg over de werking. Wij hopen u tijdens de digitale inloopavonden te ontmoeten!

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl