Online informatiebijeenkomst aanwijzen drinkwaterreserveringsgebieden regio Rivierenland

openbaar | door provincie Gelderland


9 november 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur

Online


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Voor betrokkenen in de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Nederbetuwe, Overbetuwe, Tiel en West Betuwe. Het gaat om de drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard, Betuwe-West-Buren en Winssen-Slijk-Ewijk.

Aanwijzen drinkwaterreserveringsgebieden

De vraag naar drinkwater stijgt de komende jaren. Om hier in de toekomst in te kunnen voorzien, wijst de provincie Gelderland drinkwaterreserveringsgebieden aan, waarvan 3 in de regio Rivierenland. Deze 3 drinkwaterreserveringsgebieden liggen in meer of mindere mate in de bovengenoemde gemeenten. In deze gebieden wordt nog niet meteen water gewonnen. Ze hebben wel bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid staan in het actualisatieplan van de Omgevingsverordening.

Tijdens digitale informatiebijeenkomsten lichten we onze keuze voor de drinkwaterreserveringsgebieden toe en wat dit betekent voor inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in de regio Rivierenland. Ook kunt u dan vragen stellen.

Klik op de afbeelding voor de kaart in groot formaat.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Programma
Tijdstip Omschrijving
19.00 - 19.15 Toelichting keuze drinkwaterreserveringsgebieden
19.15 - 19.30 Vragen
19.30 - 19.45 Toelichting voorgesteld beschermingsgebied
19.45 - 20.00 Vragen
20.00 - 20.30 Uitloop voor specifieke vragen