Informatiebijeenkomsten over de omgevingsverordening

openbaar | door provincie Gelderland


27 mei 2021 van 19.00 uur tot 1 juni 2021 21.00 uur

Digitaal


Informatie

Op 20 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-actualisatieplan 8 voor de Omgevingsverordening vrijgegeven voor inspraak. In de Omgevingsverordening staan regels over hoe we in Gelderland omgaan met onze fysieke leefomgeving. Met actualisatieplan 8 zorgen we ervoor dat de Omgevingsverordening helemaal voldoet aan de eisen, de taal en de bedoelingen van de Omgevingswet. En we voeren een aantal beleidsinhoudelijke wijzigingen door op het gebied van natuur, zonnevelden, wegen, glastuinbouw en water.

Aanmelden

Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? U kunt zich tot 1 dag vóór de bijeenkomst aanmelden. Na aanmelding ontvangt u van ons een link naar de bijeenkomst. Deze vindt plaats in MS Teams. U hoeft hiervoor geen programma te downloaden of account aan te maken.

Aanmelden voor de sessie op 27 mei 2021
Aanmelden voor de sessie op 1 juni 2021


We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de verordening. Deze kunt u aan ons stellen tijdens 2 online informatiebijeenkomsten. We beginnen met een gezamenlijk deel waarin we u meer vertellen over het proces wat we doorlopen met actualisatieplan 8. Daarna presenteren we kort de belangrijkste veranderingen per thema.

Na een korte pauze heeft u ruim de gelegenheid om bij verschillende thema’s langs te gaan om vragen te stellen of mee te luisteren naar vragen die anderen stellen. U kunt zoveel deelthema’s bijwonen als de tijd toelaat.

Programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
19.00 Welkom
19.05 Hoe ziet het actualisatieproces er uit?
19.10 Wat verandert er inhoudelijk?
19.40 Korte pauze
19.45

Deelsessies per thema: vraag maar raak

  • Glastuinbouw
  • Zonnevelden
  • Natuur
  • Wegen
  • Water
21.00 Einde

U kunt zich op de bijeenkomst voorbereiden door alvast ontwerp-actualisatieplan 8 te bekijken.

Dit kan digitaal via: