Bouwvakkers aan het werk

Informatiebijeenkomst Stikstof en Woningbouw

besloten | door Ministerie van Binnenlandse Zaken en provincie Gelderland


11 maart 2020 van 12.30 uur tot 17.00 uur

Huis der provincie
Markt 11 in Arnhem


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

We willen u graag informeren over de gevolgen, mogelijkheden en beperkingen van het nieuwe stikstofbeleid voor de woningbouw.

Waarom deze bijeenkomst

Dit is ook een moment om praktijkervaringen en ideeën te delen. Dit alles met het doel om de woningbouw weer snel (verder) op gang helpen.

Voor wie is deze bijeenkomst

We nodigen gemeentelijke en provinciale medewerkers (woningbouw en vergunningverlening), ontwikkelaars, bouwers, beleggers en corporaties uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

De workshops

  • Alles wat je wilt weten over het aanvragen van een vergunning.
  • Toolkit Natuurinclusief bouwen van gemeente Nijmegen.
  • De ADC toets, wat is dat eigenlijk?
  • Dutch Green Building Council.
  • Intern en extern salderen.
  • Wanneer zet je de Ecologische toets in?
  • Wildvang 0-emissie.
  • Aerius berekeningen.
  • Landelijk Registratiesysteem Stikstof.

Het programma is onder voorbehoud.

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Voorlopig programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
 12.30 - 13.00 Vegetarische inlooplunch
 13.00 - 13.10 Start plenaire programma
 13.10 - 13.25 Een Gelderse gemeente vertelt over een praktijkvoorbeeld
 13.25 - 13.40 Praktijkvoorbeeld van gemeente Ede
 13.40 - 13.55 Actuele ontwikkelingen dossier stikstof in relatie tot woningbouw: landelijke plannen stikstofaanpak.
 13.55 - 14.15 Panel van bovenstaande spreker: Stel uw vraag!
 14.15 - 14.45 Pauze
 14.45 - 16.30 Adviesplein Stikstof (doorlopend): Stel jouw vraag aan de diverse adviesbureaus
 14.45 Workshop ronde 1
 15.45 Workshop ronde 2
 17.00 Hapje en drankje

Op 11 maart 2020 kunt u kiezen naar welke workshops u wilt gaan.