Vrijwilligers aan het werk in de natuur

Gelderse biodiversiteitsdag

Openbaar | door provincie Gelderland


Vrijdag 03 november 09:00 uur - 16:30 uur

Huis der provincie
Markt 11, Arnhem


Informatie

De provincie Gelderland nodigt u van harte uit voor de Gelderse biodiversiteitsdag op vrijdag 3 november in het Huis der Provincie.

De Gelderse biodiversiteitsdag is bedoeld voor vrijwilligers en natuurbeheerders die zich inzetten voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn bij een natuurorganisatie, een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met iedereen, vrijwilliger of professional, die betrokken en actief is in de Gelderse natuur.

Laat je informeren en inspireren

Het programma van de biodiversiteitsdag is afwisselend en actief en biedt u lezingen, workshops en films over de bijzondere flora en fauna en het natuurbeheer in Gelderland. Ook is er de mogelijkheid om mee het veld in te gaan tijdens de excursie. Allerlei soortgroepen en Gelderse streken komen aan bod: van vogels en insecten tot vissen en zoogdieren en van het Rivierengebied en de Veluwe tot de Achterhoek.

Eventuele vragen over de biodiversiteitsdag kunt u mailen aan Symposium_Biodiversiteit@Gelderland.nl.

Presentaties

Neem contact op