Evaluatie subsidieregelingen

Om zicht te krijgen op de doeltreffendheid van subsidies, besteedt de provincie aandacht aan monitoring en evaluatie. De Algemene subsidieverordening Gelderland (AsG) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) schrijft ook voor dat er evaluaties van subsidieregelingen plaatsvinden.

Evaluatie 2019

De provincie Gelderland liet onderzoek uitvoeren naar de doeltreffendheid van 22 subsidieregelingen. Het ging om subsidieregelingen die in 2017 4 jaar of langer liepen. Om optimaal te leren van de evaluatie werden ook subsidieontvangers en andere betrokken partijen nauw bij het onderzoek betrokken. In dit rapport (PDF 4MB) staan de bevindingen en adviezen.