Europese subsidies

We geven niet alleen zelf subsidies, maar we zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies. Deze subsidies worden vanuit 3 verschillende programma’s gegeven.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) geeft de Europese Unie geld om de economie te versterken. Deze subsidies zijn voor de periode 2014-2020 en zijn vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Nederland wil met deze financiële bijdrage 2 doelen bereiken: innovatie en koolstofarme economie. Het programma OP-Oost verstrekt het geld voor Oost-Nederland.

Bekijk de Gelderse projecten die EFRO medefinancieert die via EFRO zijn medegefinancierd.

INTERREG Deutschland-Nederland

Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG IV. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's.

Plattelandontwikkelingsprogramma (POP3)

Met het plattelandontwikkelingsprogramma (POP 3) werkt de Europese Unie aan het platteland van Gelderland, zodat het innoveert, duurzamer wordt en de leefbaarheid verbetert. Het POP, inclusief het onderdeel LEADER, maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkinsverbanden komen in aanmerking voor subsidie uit dit fonds. POP3 loopt van 2014 tot 2020 met een uitloop tot en met 2023. Meer informatie over het programma POP vindt u op de website van het Regiebureau POP. Meer informatie over LEADER-Achterhoek vindt u op de website van LEADER-Achterhoek.

Openstellingen POP3 in 2017

Onderstaande subsidies staan gedurende een bepaalde periode open, u kunt dan subsidie aanvragen. Ga daarvoor naar het onderdeel Subsidies.

 • Niet-productieve investeringen Water - Klimaat (50% POP), opengesteld van 16 januari t/m 28 februari (6 weken)
 • Uitvoering LEADER-projecten, opengesteld van 6 maart t/m 3 april (4 weken) en van 2 oktober t/m 30 oktober (4 weken)
 • Samenwerking innovatie landbouw-water (DAW), opengesteld van 20 maart t/m 17 april (4 weken)
 • Verbetering verkavelingsstructuur landbouwbedrijven, opengesteld van 1 mei t/m 12 juni (6 weken) en van 18 september t/m 30 oktober  (6 weken)
 • Niet-productieve investeringen water - KRW/Nitraatrichtlijn  (100% POP), opengesteld van 29 mei t/m 10 juli (6 weken)
 • Innovatieve concepten landbouw, opengesteld van 12 juni t/m 7 augustus (8 weken)
 • Fysieke investeringen innovatie landbouw-water (DAW), opengesteld van 21 augustus t/m 18 september (4 weken)
 • Verplaatsing glastuinbouwbedrijven, opengesteld van 18 september t/m 16 oktober (4 weken)
 • Niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap, opengesteld van 18 september t/m 13 november (8 weken)
 • Korte voorzieningsketens landbouw, opengesteld van 30 oktober t/m 11 december (6 weken)
 • Niet-productieve investeringen water - KRW/EVZ (50% POP), opengesteld van 16 oktober t/m 27 november (6 weken)
 • Jonge landbouwers, opengesteld van 4 december t/m 15 januari 2018 (6 weken).