Europese subsidies

We geven niet alleen zelf subsidies, maar we zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies. Deze subsidies worden vanuit 3 verschillende programma’s gegeven.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) geeft de Europese Unie geld om de economie te versterken. Deze subsidies zijn voor de periode 2014-2020 en zijn vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Nederland wil met deze financiële bijdrage 2 doelen bereiken: innovatie en koolstofarme economie. Het programma OP-Oost verstrekt het geld voor Oost-Nederland.

Bekijk de Gelderse projecten die via EFRO zijn medegefinancierd.

INTERREG Deutschland-Nederland

Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG IV. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's.

Plattelandontwikkelingsprogramma

Met het plattelandontwikkelingsprogramma (POP 3) verbetert Europa het platteland van Gelderland, zodat het innoveert en duurzaam wordt. Via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling geeft Europa subsidie aan agrariërs, waterschappen en samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen (zoals hogescholen en universiteiten).