Europa maakt werk van innovatie in de grensregio

4-4-2019

Digitale landbouw, les in je buurtaal en smart industry

Van digitale landbouw, les in je buurtaal tot industriële vernieuwing. De projecten ROCKET Reloaded, IoA (Internet of Agriculture) en Taal Verbindt ontvangen een subsidie van het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland. Zij versterken de economie in de grensstreek en stimuleren de samenwerking over de grens in Gelderland en Nordrhein-Westfalen.

Internet of Agriculture

Het project Internet of Agriculture ontwikkelt nieuwe radio technologie en digitale sensoren die ingezet kunnen worden in de landbouw. Digitalisering in de landbouw zorgt voor een slimmer en schoner productieproces met hogere opbrengsten en minder gebruik van water en andere hulpbronnen. Goed voor het milieu, goed voor de economie.

Taal Verbindt

Taal Verbindt maakt werkpakketten voor het gebruik van de buurtaal in het beroepsonderwijs en onderzoekt hoe beroepen waar tekorten zijn in de grensstreek aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor studenten. Taal Verbindt is een aanvulling op De Ler(n)ende Euregio waarin 14 ROC’s in de grensregio samenwerken met de Taalunie en het Goethe Instituut om de drempels voor werken over de grens te verlagen.

ROCKET Reloaded

Het programma ROCKET Reloaded richt zich op de ontwikkeling van Key Enabling Technologies (KETs). KETs zijn technologische ontwikkelingen die aan de basis staan van nieuwe innovaties in alle industriële sectoren. Het is een vervolg op het succesvolle ‘ROCKET’ project waarin 11 innovatieprojecten en 6 haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd die de innovatiekracht van de industriebedrijven in de grensregio hebben versterkt.

INTERREG

Het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland investeert in projecten die de economie in de grensregio versterken en de samenwerking over de grens bevorderen. De drie projecten ontvangen samen een Europese subsidie van €2,8 miljoen euro. Provincie Gelderland levert een aanvullende bijdrage van totaal €264.000 euro.

Meer info: Michel Hulsink

Terug naar nieuwsoverzicht