Erfgoed, functioneel gebruik

Wilt u onderzoek doen naar het verbeteren van het gebruik van erfgoed of wilt u erfgoed restaureren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van een erfgoed of het uitvoeren van een onderzoek hiernaar (bijvoorbeeld het inventariseren van de noodzaak van restauratie of het vestigen van een kunstgalerie in een voormalig kerkgebouw). Alleen de eigenaar of rechthebbende van het erfgoed kan de subsidie aanvragen. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.4 (Functioneel gebruik erfgoed). In de voorwaarden in hoofdstuk 7.4 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is opgenomen dat u dient te voldoen aan de bepalingen van De Provinciale Uitvoeringsvoorschriften Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische Waarden.

Daarnaast geeft het document Veelgestelde vragen (PDF 451 kB) nadere informatie over de voorwaarden. 

Vooroverleg

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag is vooroverleg essentieel om tot een goede digitale aanvraag te komen. Wij bevelen dit dan ook dringend aan. Als u het Formulier Vooroverleg (Word 86 kB) invult en naar CULTUURENERFGOED@gelderland.nl mailt plannen wij een vooroverleg met u in.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier voor het functioneel gebruik erfgoed vindt u onder het programma ‘Cultuur en Efrgoed, Functioneel gebruik erfgoed’.

Naast het aanvraagformulier en de programmaspecifieke vragenlijst (682 kB) vragen wij u onder meer een projectbeschrijving, kostenraming en begroting bij deze digitale aanvraag toe te voegen. Voor de uitvoeringsprojecten hoort daarbij ook een restauratiebestek c.q. werkomschrijving, een onafhankelijk deskundig adviesrapport en het bewijs van aanvraag of verleende omgevingsvergunning. Zie voor een volledig overzicht ook het document Veelgestelde vragen (PDF 451 kB), onder vraag 19.

U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 oktober 2018. Voor deze subsidie stellen we een bepaald jaarbudget beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag volledig is aangesproken.

Let op: op dit moment zijn er zoveel subsidieaanvragen binnengekomen dat het totaal aangevraagde bedrag het beschikbare budget ruim overschrijdt. Hierdoor heeft het op dit moment geen zin om een subsidieaanvraag in te dienen. Houdt u deze pagina in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.