Energieloketten 2019

Wilt u in 2019 als gemeente de bestaande energieloketten verder professionaliseren door het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid en door een actieve marktbenadering? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de verdere professionalisering van bestaande energieloketten, vergroting van de bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid aan de hand van een actieve benadering.  Daarbij benadert u verschillende doelgroepen om energiebesparende maatregelen aan hun woningen te treffen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.15 Energieloketten.

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen als u een gemeente bent.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Energieloketten 2019'. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.