Energieloketten bij gemeenten 2018

Wilt u in 2018 als gemeente de bestaande energieloketten verder professionaliseren door het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid en door een actieve marktbenadering? Dan kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 november 2017.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de verdere professionalisering van bestaande energieloketten, vergroting van de bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid aan de hand van een actieve benadering.  Daarbij benadert u verschillende doelgroepen om energiebesparende maatregelen aan hun woningen te treffen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.10 Energieloketten 2018.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder de aanvraagtitel 'Professionalisering bestaande energieloketten 2018'. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.